อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell

ตัวควบคุม อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์ Dixell จาก Emerson Climate Technologies ช่วยประหยัดพลังงานในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง คลังสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงงานผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งยังสามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบปรับอากาศ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบทำความเย็น และเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย

วงจรขับวาล์ว
วงจรขับเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจสอบสภาวะความร้อนยวดยิ่ง วงจรขับนี้มีทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ และสามารถควบคุมวาล์วได้ทั้งแบบยูนิโพลาร์และไบโพลาร์

ระบบควบคุมตู้แช่
ผลิตภัณฑ์ของ Dixell ซีรี่ส์ PRIME รุ่น CX คือนวัตกรรมใหม่ที่มีการออกแบบที่สวยงาม สำหรับใช้งานกับระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็น LT หรือ NT

ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
ระบบควบคุมแรงดันคอนเดนเซอร์ตามอุณหภูมิภายนอก ระบบอินเวอร์เตอร์ที่ทั้งคอมเพรสเซอร์และพัดลม การตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เมื่อแรงดันที่คอนเดนเซอร์สูงเกินไป ระบบควบคุมสภาวะเย็นยิ่ง ระบบควบคุมเทอร์โมสตัทเสริม ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์แบบสกรู และฟังก์ชั่น Compressor Rack Optimizer (พร้อมระบบ XWEB) จะทำการคำนวณระดับการทำความเย็นที่ต้องการสำหรับแต่ละเคาน์เตอร์หรือแต่ละห้องเย็นตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์ iPro
ผลิตภัณฑ์ iProGenius สามารถควบคุมระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า และระบบอาคารอัตโนมัติได้ทั้งหมด เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบ PLC ทุกรูปแบบ ตัวควบคุมเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกและตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งยังสามารถทำการตรวจสอบแบบเฉพาะที่และระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ iPro เหมาะสำหรับระบบทำความเย็น ฮีทปั๊ม และฮีทปั๊มพลังงานใต้พิภพ โดยรองรับการทำงานได้ถึง 4 วงจร และคอมเพรสเซอร์ถึง 16 เครื่อง นอกจากนี้ ยังสามารถรับส่งข้อมูลกับระบบ HVAC หลักที่มีทั้งหม้อไอน้ำ แผงโซล่าเซลล์ ระบบปรับอากาศแบบแผ่รังสี ระบบอาคารอัตโนมัติ รวมทั้งระบบพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย

ตัวควบคุมทรัพยากรอาคาร XWeb
XWeb คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนและควบคุม เหมาะสำหรับระบบขนาดกลางที่มีอุปกรณ์ไม่เกิน 36 หรือ 100 ชุด เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือคลังสินค้า XWeb ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งจะแสดงข้อมูลในรูปแบบเว็บเพจ และสามารถใช้งานได้บนเครื่อง PC หรือ PDA ที่มีโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป

XCenter
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับศูนย์ควบคุมกลาง ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบและควบคุมระบบทั้งหมดได้

ตัวควบคุมรถบรรทุก XW
ตัวควบคุมมัลติฟังก์ชั่นทั้งแบบแยกส่วนได้และแบบขนาดเล็ก ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในรถบรรทุกห้องเย็น (ใช้แรงดันไฟฟ้า 8-40 VDC) มีระบบบันทึกอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด สามารถใช้ควบคุมตู้ควบคุมอุณหภูมิระบบ LT และ NT อย่างละหนึ่งตู้ หรือตู้เย็นและตู้ร้อนอย่างละหนึ่งตู้ โดยมีการทำงานใน 3 โหมด ได้แก่ โหมดทำความเย็น โหมดทำความร้อน และโหมดอุณหภูมิปกติพร้อมระบบละลายน้ำแข็ง “เมื่อจำเป็น” เพื่อให้การละลายน้ำแข็งมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ผลิตภัณฑ์ Dixell ครอบคลุมถึงตัวควบคุมสำหรับตู้แช่และระบบทำความเย็นแบบอื่นๆ อุปกรณ์ตามมาตรฐาน HACCP ตู้แช่เย็นจัด ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบควบคุมความดัน พัดลม รวมถึงระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม

 
 
 
 
 
Share