ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB

• ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดเตรียมและการแช่เย็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นไปตามกฎข้อบังคับ (HACCP)
• กำหนดการทำงานได้ 4 ระดับ โดยเป็นตัวเลือกการตั้งค่าตามมาตรฐานทั่วไปในด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ การแช่เย็นในอุณหภูมิธรรมดา (Soft Chill) การแช่เย็นในอุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง (Hard Chill) และการแช่แข็ง (Freezing)
• มีช่องต่อจอแสดงผลระยะไกล สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิสินค้า
• มีสัญญาณนาฬิกาในตัว
• สามารถพิมพ์รายงานอุณหภูมิและการทำงานของตู้แช่เย็นจัดผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้ (XB07PR)
• มีการตรวจสอบสถานะเฟสทุกสถานะ และแสดงผลบนหน้าจอ
• มีระบบควบคุมการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต
• โปรโตคอลรับส่งข้อมูลมาตรฐาน ModBUS-RTU
• จุดต่อชุดเครื่องมือ Prog หรือ Hot Key 128 ช่วยให้ตั้งโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5VA
• จอแสดงผลแบบคู่พร้อมไฟ LED สีแดง (สูง 8.0 มม.) และไฟ LED สีเหลือง (สูง 5.6 มม.) และไอคอน 14 ชุด

 
 
 
 
Share