ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
 • ระบบควบคุมต่างๆ :
  o การควบคุมแรงดันคอนเดนเซอร์ตามอุณหภูมิภายนอก (การตั้งค่ากำหนดของคอนเดนเซอร์ตามความเหมาะสม)
  o การควบคุมอินเวอร์เตอร์ของทั้งคอมเพรสเซอร์และพัดลม
  o การตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เมื่อแรงดันคอนเดนเซอร์สูงเกินไป
 • ระบบควบคุมสภาวะเย็นยิ่ง
 • ระบบควบคุมเทอร์โมสตัทเสริม
 • ระบบ RTC ภายในเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์แบบสกรู
 • ฟังก์ชั่น Compressor Rack Optimizer (พร้อมระบบ XWEB) จะทำการคำนวณระดับการทำความเย็นที่ต้องการสำหรับแต่ละเคาน์เตอร์หรือแต่ละห้องเย็นตลอดเวลา
 •  

 
 
 
 
Share