วาล์ว
วาล์ว

Emerson Climate Technologies มีผลิตภัณฑ์วาล์วสำหรับควบคุมการไหลของแก๊สหรือของเหลวที่เหมาะสำหรับการใช้งานในด้าน HVAC/R รูปแบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ ของเรา ประกอบด้วย :

  • เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบใช้ความร้อน(TXV) เป็นอุปกรณ์ความเที่ยงตรงสูงที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาทำความเย็นไปยังคอยล์เย็นให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับอัตราการระเหยของน้ำยาทำความเย็นเหลวภายในคอยล์เย็น
  • เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EXV) และตัวควบคุมช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับระบบต่างๆ ภายใต้สภาพการทำงานที่ต้องการความแม่นยำสูง พร้อมทั้งยังรองรับขนาดของระบบที่หลากหลาย ช่วยให้ต้นทุนระบบลดลงและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น EXV สามารถใช้ได้กับระบบแรงดันสูงเช่นเดียวกัน
  • โซลินอยด์วาล์วและคอยล์ใช้ในการเปิดและปิดการไหลของน้ำยาทำความเย็นภายในระบบ วาล์วแบบควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราสามารถนำไปติดตั้งในตำแหน่งที่อยู่ไกลจากจุดควบคุมได้ เนื่องจากสามารถควบคุมผ่านทางสวิตช์ไฟฟ้าทั่วไปได้อย่างสะดวก
  • วาล์วตัดการไหลช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำยาทำความเย็นภายในท่อของเหลวและท่อจ่ายของคอมเพรสเซอร์
 
 
 
 
 
Share