ตัวแสดงความชื้น
ตัวแสดงความชื้น

ตัวแสดงความชื้นของ Emerson ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถตรวจหาค่าความชื้นในน้ำยาทำความเย็นของระบบได้อย่างแม่นยำ HMI คือตัวแสดงความชื้นที่มีความไวสูงสุด โดยสามารถตรวจจับความชื้นได้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 3% ทำให้มีเวลาเพียงพอสำหรับทำการปรับแก้ที่จำเป็นก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

ตัวแสดงความชื้น AMI ของ Emerson มีการออกแบบให้สามารถถอดแยกได้เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง ในขณะที่ตัวแสดงความชื้น A-IHL แบบติดตั้งเกจวัดด้านบนเหมาะเป็นพิเศษสำหรับติดตั้งกับท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่

 
 
 
 
Share