กระดานรวมข้อมูลทางเทคนิคของเซ็นเซอร์
กระดานรวมข้อมูลทางเทคนิคของเซ็นเซอร์

คำแนะนำการติดตั้ง/กระดานรวมข้อมูลทางเทคนิค/แผนผังสายไฟ

อุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้า CPC
026-2105 ฉบับปรับปรุง 0 04-11-2000
สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้า เอคลิปส์ 5V (ทั้งนี้ต้องสับสวิตช์ลงเสมอ)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณกำลังไฟฟ้า D8W3
026-4802 ฉบับปรับปรุง 0 04-03-2001
สำหรับอุปกรณ์แปลงสัญญาณกำลังไฟฟ้า IME 250-4010, 250-4020, 250-4030

โมเด็ม PC/104 (ไอน์สไตนและอี2)
026-4804 ฉบับปรับปรุง 0 06-23-2002
สำหรับโมเด็มแบบขยายอโพรเท็กซ์ที่จะเปลี่ยนให้เข้ากับไอน์สไตนและอี2

คู่มือการเดินสายมัลติเฟล็กซ์ I/O, CUB, และ RTU
026-4803 ฉบับปรับปรุง 1 05-20-2002
อธิบายเปรียบเทียบระหว่างการต่อไฟเข้าบอร์ดมัลติเฟล็กซ์ตามแบบเก่า (แหล่งจ่ายไฟเดี่ยว) และแบบใหม่ (แหล่งจ่ายไฟแยก)

โมเด็ม อี2 /การ์ดขยายการเชื่อมต่อ
026-4816 ฉบับปรับปรุง 0 02-23-2006
สรุปขั้นตอนการยึดและติดตั้ง

เซ็นเซอร์วัดความชื้นชนิดติดผนัง (203-5751)
026-4806 ฉบับปรับปรุง 1 05-24-2005

เซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์ชนิดยึดกับท่อ (203-5771)
026-4807 ฉบับปรับปรุง 0 02-26-2003

เซ็นเซอร์วัดความชื้นชนิดติดภายนอกอาคาร (203-5761)
026-4808 ฉบับปรับปรุง 0 02-26-2003

เซ็นเซอร์วัดจุดน้ำค้างชนิดติดผนัง (P/N 203-1902)
026-4812 ฉบับปรับปรุง 1 01-12-2005
สำหรับ อี2/ไอน์สไตน์, รีเฟลคส์

อี2 ปลัก-อิน ดิจิตอล I/O การ์ด (P/N 537-4880)
026-4813 ฉบับปรับปรุง 0 10-21-2003

อุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าคาเรล (30-Bar, P/N 800-0020)
026-4814 ฉบับปรับปรุง 0 11-10-2003

อแดปเตอร์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ECI, LM235-based พร้อม CPC อินพุตบอร์ด
026-4815 ฉบับปรับปรุง 0 08-06-2004

โมเด็ม อี2 /การ์ดขยายการเชื่อมต่อ (637-4872)
026-4820 ฉบับปรับปรุง 0 04-24-2006

เครื่องวัดจุดน้ำค้างชนิดติดผนัง 210-2006
026-4824 ฉบับปรับปรุง 0 05-08-2007

การ์ดทวนสัญญาณ อี2 แบบสี่ทิศทางสำหรับอุปกรณ์ควบคุม อี2
026-4811 ฉบับปรับปรุง 0 08-11-2003

 
 
 
 
Share