คอมเพรสเซอร์แบบสโครล LT
คอมเพรสเซอร์แบบสโครล LT

ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตยังคงพยายามหาวิธีลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นอย่างต่อเนื่อง คอมเพรสเซอร์แบบสโครลซีรี่ส์ ZF EVI ใหม่จาก Copeland เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ ZF EVI ใหม่ได้รับการออกแบบให้มีระบบฉีดไอน้ำยาสำหรับการทำความเย็นโดยเฉพาะ ด้วยการออกแบบที่ลงตัวของ ZF EVI ผสานรวมกับการทำให้น้ำยาอยู่ในสภาวะเย็นยิ่ง (Sub-Cooling) ทำให้คอมเพรสเซอร์นี้มีความสามารถในการทำความเย็นเพิ่มขึ้นได้ถึง 45% (1) และมีค่า COP สูงขึ้นถึง 27% (1) เมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์แบบสโครลทั่วไปที่ใช้ระบบฉีดน้ำยาเหลว สำหรับการใช้งานในสภาพที่กำหนดซึ่งมีอุณหภูมิควบแน่นสูงกว่า ความสามารถในการทำความเย็นจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 79% (2) และค่า COP สูงขึ้นได้ถึง 55% (2) คุณสมบัตินี้ทำให้ ZF EVI เป็นคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในท้องตลาดสำหรับการทำความเย็น ข้อดีของเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบสโครลพร้อมด้วยระบบฉีดไอน้ำยา ทำให้ได้รับประโยชน์ดังนี้ :

• ลดต้นทุนแรกเริ่ม : ความสามารถในการทำความเย็นที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถใช้คอมเพรสเซอร์ที่มีขนาดเล็กลง หรือลดจำนวนคอมเพรสเซอร์ลงได้

• ลดต้นทุนการดำเนินงาน : ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ ZF EVI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบอย่างชัดเจน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย

• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ประหยัดพลังงานและลดอัตราการปล่อยก๊าซ CO2

• ขนาดเล็ก : อุปกรณ์ระบบทำความเย็นมีน้ำหนักเบาลงและขนาดเล็กลง เนื่องจากความสามารถในการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์แต่ละตัวสูงขึ้น

• ระบบมีเสถียรภาพสูง : ประสิทธิภาพของ EVI จะแปรผันโดยตรงกับอัตราส่วนแรงดัน ดังนั้นการทำความเย็นจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว

• การจัดการน้ำมันไหลกลับทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากคอมเพรสเซอร์มีรอบการทำงานลดลง

 
 
 
Share