ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้
ShareThis
ความสำเร็จที่พิสูจน์ได้

Emerson Climate Technologies เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่จะเปลี่ยนโฉม อุตสาหกรรม ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ 

ตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีสโครลจนสมบูรณ์แบบไปจนถึงพัฒนาสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การนำอุตสาหกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงสารทำความเย็นจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ OEMs ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้าน ความทนทาน นวัตกรรมแล้วนวัตกรรมเล่าที่ Emerson Climate Technologies สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผลักดันเทคโนโลยี HVAC/R 

กรณีศึกษาทางออกทางวิศวกรรมที่ทันสมัยสามารถยกระดับนวัตกรรมที่สำคัญและรักษาธุรกิจให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของการแข่งขันได้ Emerson Climate Technologies มุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการความสามารถ ในการปรับตัว

พบกับกลยุทธ์ ระบบและทางออกส่วนหนึ่งซึ่ง Emerson นำมาบูรณาการเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้ก้าวต่อไปพร้อมกัน อย่างไม่หยุดยั้ง

สมุดปกขาวนับจาก LEED® และหลักการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืนไปสู่การกระตุ้นการเปลี่ยนโฉมสารทำความเย็นและการประหยัด พลังงาน ผู้เชี่ยวชาญของ Emerson Climate Technologies ได้แบ่งปันความรู้ของตนในหลากหลายด้านเพื่อการ
ก้าวทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว อ่านสมุดปกขาวเทคโนโลยีล่าสุดและเรื่องราวความเป็นผู้นำของเรา