ห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้า

ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกของ Emerson มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านโซลูชั่นสำหรับเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาโซลูชั่นที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจค้าปลีกแต่ละราย การผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบบริการของสถาปัตยกรรม Intelligent Store ช่วยให้ร้านค้าปลีกได้รับผลกำไรมากขึ้นจากการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง และในขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบได้อีกด้วย ซึ่งในบางกรณี สามารถช่วยให้ประหยัดได้มากถึง 41,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อร้าน นอกจากนี้ ลูกค้าและพนักงานยังรู้สึกได้ถึงความสบายที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากอัลกอริทึมการควบคุมคุณภาพของอากาศภายในอาคาร  และด้วยซอฟต์แวร์ ProAct™ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Emerson ทำให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถติดตามการใช้พลังงาน การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ การส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการ และข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรได้จากที่เดียว ส่งผลให้การใช้พลังงานและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนของธุรกิจค้าปลีกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สถาปัตยกรรม Intelligent Store ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ProAct, ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2, ระบบควบคุมอุปกรณ์ Control Link™, ชุดขับแบบควบคุมด้วยความถี่ (VFD) Control Techniques , ชุดอุปกรณ์ HVAC select Lennox และอื่นๆ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นของ Emerson สำหรับตลาดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

 
 
 
 
Share