สมุดปกขาว
กรณีศึกษา
การศึกษา/การฝึกอบรม
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค
กระดานรวมวิธีใช้งาน
มหาวิทยาลัยออนไลน์
พลังงาน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
ผลิตภัณฑ์ R-410A ของโคปแลนด์
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์
โคปแลนด์สโครล
ระบบควบคุมการไหล
คำตอบสำหรับการค้าปลีก
CoreSense สำหรับเครื่องทำความเย็น
ลิงค์หลัก
สิ่งตีพิมพ์
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการไหล
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
สารทำความเย็น
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
สถานที่ซื้อสินค้า
Australia
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
สมุดปกขาว
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
AE Bulletins
Copeland™ Mobile Application
Vilter™ Docs
Emerson X-Check
Emerson PT Pro
Heat Load Calculator
ซอฟแวร์สำหรับการเลือกใช้คอมเพรสเซอร์ Vilter
สมุดปกขาว

LEED® อีกขั้นของมาตรฐานการใช้งานและการออกแบบอาคารค้าปลีกที่เหนือกว่า
สมุดปกขาวเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ LEED® และหลักการการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับคุณค่าของ หลักการดังกล่าวในแง่ของการดำเนินงานและต้นทุนทั้งหมด แก่เจ้าของและผู้ใช้งานอาคารค้าปลีก
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2553

ระบบควบคุมการทำความเย็นที่ดีที่สุด พร้อมอี2
บทความนี้ได้อภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมระบบการทำความเย็นในซูเปอร์มาเก็ตแบบใหม่ด้วยเครื่องควบคุมความเย็นดิจิตอลอันล้ำสมัย ซึ่งผลิตและทำการตลาดโดยคอมพิวเตอร์ โพรเซส คอนโทรลส์ (CPC) ภายใต้ชื่อ "อี2"
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2552

สารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์
Emerson Climate Technologies ค้นพบว่าสาร HFC เฉพาะหรือ R-410A เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในระยะยาวสำหรับ เครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์แบบเบา เนื่องด้วยมีประสิทธิภาพการทำงานสูงในระบบปรับอากาศและมีค่า GWP ใกล้เคียงกับ R-22
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552

โซลินอยด์วาล์วและความสำคัญที่มีต่อระบบทำความเย็น
โซลินอยด์วาล์วนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบปรับอากาศและการทำความเย็นในการควบคุมการไหลเวียนของสารทำความเย็น แม้ว่าการทำงานพื้นฐานในการเปิด-ปิดการไหลเวียนของสารทำความเย็นจะดูเรียบง่าย หากก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยควบคุม ประสิทธิภาพของระบบ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552

การกระตุ้นการประหยัดพลังงานสำหรับคอมเพรสเซอร์สโครลประสิทธิภาพสูงภายในห้องเย็น
วัตถุประสงค์ของสมุดปกขาวเล่มนี้คือ การกระตุ้นให้บริษัท หุ้นส่วน และรัฐบาลที่ดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค หันมาสนใจ

ส่งเสริมโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและประกาศใช้นโยบายลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในอาคารของกลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการอาหาร
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552

ท้องฟ้า
สมุดปกขาว
 
 
 
Share