เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
กรณีศึกษา
การศึกษา/การฝึกอบรม
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค
กระดานรวมวิธีใช้งาน
มหาวิทยาลัยออนไลน์
พลังงาน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
ผลิตภัณฑ์ R-410A ของโคปแลนด์
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์
โคปแลนด์สโครล
ระบบควบคุมการไหล
คำตอบสำหรับการค้าปลีก
CoreSense สำหรับเครื่องทำความเย็น
ลิงค์หลัก
สิ่งตีพิมพ์
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการไหล
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
สารทำความเย็น
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
สถานที่ซื้อสินค้า
Australia
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
สมุดปกขาว
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
AE Bulletins
Copeland™ Mobile Application
Vilter™ Docs
Emerson X-Check
Emerson PT Pro
Heat Load Calculator
ซอฟแวร์สำหรับการเลือกใช้คอมเพรสเซอร์ Vilter
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์

 1. KOLDPRO© v.2.0 

KOLDPRO - Total Cold Room SolutionsKOLDPRO นั้นเป็นซอฟท์แวร์คำนวณการออกแบบห้องเย็น (walk-in cooler) เพื่อช่วยผู้รับเหมา, ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้งานในการคำนวณการออกแบบขั้นต้น ซอฟท์แวร์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยคุณลักษณะเฉพาะ 2-3 ข้อเพื่อช่วยลูกค้า โดยที่สามารถประยุกต์และใช้งานได้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียได้เช่นเดียวกัน คุณลักษณะบางประการของ KOLDPRO© นั้นจะรวมถึงความสามารถในการเลือกแผง PUF แบบประกบกึ่งสำเร็จรูป, ข้อกำหนดของห้องโถง, ข้อมูลภูมิอากาศในหลายๆเมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย, ผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายประเภทต่างๆ, ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีชื่อต่างๆตามภาษาอังกฤษ-ฮินดู, ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิตามที่ผู้ใช้กำหนด, เวลาในการทำงานและอื่นๆ, การวิเคราะห์ค่าภาระของความร้อนตามประเภทและความสะดวกในการพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน

เวอร์ชั่นใหม่ของ KOLDPRO นี้จะมีคุณลักษณะเพิ่มเติมต่างๆ อย่างเช่น การเลือกส่วนประกอบ FCU, CDU/ คอมเพรสเซอร์, TXV, ตัวควบคุมและอื่นๆ –ข้อแนะนำในเรื่องตัวนำท่อดูดและท่อของเหลวและค่าประมาณของแรงดันการดูดและค่าแรงดันการระบายที่สภาวะอุณหภูมิแวดล้อมต่างๆเพื่อช่วยทีมตรวจสอบ และทีมซ่อมบำรุง

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นตัวเลือกของการทำงานในหน่วย SI, เอกสารรับรองเพิ่มเติมและอื่นๆจะสามารถดูได้จากเอกสารข้อมูลสินค้า โปรดติดตามรายละเอียดได้ในหน้านี้สำหรับการอัพเกรดเพิ่มเติมของซอฟท์แวร์

 

2. Select Asia 7.7 - เครื่องมือในการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความเย็น

Select Asia 7.7  ของ Emerson Climate Technologies นั้นเป็นซอฟท์แวร์การเลือกผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชั่นที่คุณต้องการได้ในเพียงคลิกเดียว และยังรวดเร็วและใช้งานง่ายอีกด้วย

จุดเด่นของSelect Asia 7.7 

• ทำการเลือกคอมเพรสเซอร์ได้อย่างง่ายดาย
• รองรับหลายภาษา (จีน / อังกฤษ)
• มีความสามารถในการทำงานร่วมระบบต่างๆเช่น SI / Imperial / MKS
• มีความสามารถในการกำหนดค่าและเก็บรักษาการตั้งค่าต่างๆ
• ลด/ขจัดจำนวนการพิมพ์เอกสารข้อมูล
 

Select Asia 7.7 - Refrigeration Products Selection Tool  

 การตั้งค่าข้อกำหนดนั้นจะช่วยให้คุณเรียกการตั้งค่าของสภาวะที่ถูกใช้งานบ่อยๆและยังสามารถเพิ่มรายละเอียดของรายชื่อผู้ติดต่อและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เพียงคลิกที่ Compressors tab เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เลือกสารทำความเย็นและค่าความสามารถในการทำความเย็นที่ต้องการ หรือคุณสามารถเลือกคอมเพรสเซอร์ที่ต้องการซึ่งมีความสอดคล้องตามชนิดของสารทำความเย็นได้จากรายการที่มีอยู่ กำหนดสภาวะการทำงานของคุณเพื่อดูรุ่นที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ปุ่ม speed มีไว้เพื่อการตั้งค่าล่วงหน้าของสภาวะการทำงานแบบมาตรฐานและข้อมูลทั้งหมดจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อมีการแก้ไขสภาวะการทำงานที่ต้องการ

 
 
ซอฟท์แวร์เพื่อช่วยนักออกแบบในการคำนวณค่าภาระความร้อนสำหรับประเภทของการใช้งานเครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆ
Emerson Climate Software Tools โปรแกรมซอฟท์แวร์
 
 
 
 
Share