สารทำความเย็น
กรณีศึกษา
การศึกษา/การฝึกอบรม
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค
กระดานรวมวิธีใช้งาน
มหาวิทยาลัยออนไลน์
พลังงาน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
ผลิตภัณฑ์ R-410A ของโคปแลนด์
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์
โคปแลนด์สโครล
ระบบควบคุมการไหล
คำตอบสำหรับการค้าปลีก
CoreSense สำหรับเครื่องทำความเย็น
ลิงค์หลัก
สิ่งตีพิมพ์
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการไหล
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
สารทำความเย็น
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
สถานที่ซื้อสินค้า
Australia
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
สมุดปกขาว
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
AE Bulletins
Copeland™ Mobile Application
Vilter™ Docs
Emerson X-Check
Emerson PT Pro
Heat Load Calculator
ซอฟแวร์สำหรับการเลือกใช้คอมเพรสเซอร์ Vilter
สารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
ปัจจุบันโลกเริ่มตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ในการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม พิธีสารมอนทรีออล ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นหลายรายในเอเชียได้วางแผนที่จะค่อยๆ ปรับลดการใช้ สารทำความเย็นชนิดมีสารคลอรีนซึ่งทำลายชั้นโอโซนให้หมดไปในอนาคตอันใกล้ โดยจะต้องเปลี่ยนจากสารทำความเย็น ชนิดไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) ทั่วไปอย่าง R-22 ไปเป็นสารทำความเย็นชนิดไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) แทน เช่น R-410A สำหรับเครื่องปรับอากาศและ R-404Aสำหรับเครื่องทำความเย็นเพื่อป้องกันการทำลายโอโซน
ไปมากกว่านี้ Emerson Climate Technologies ได้ช่วยให้ลูกค้าผ่านพ้นขั้นตอนดังกล่าวไปด้วยการเปลี่ยนมาใช้
สารทำความเย็นชนิดใหม่ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าตั้งแต่ตอนนี้ 

ภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมาจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการสร้าง กระแสไฟฟ้าและการขนส่ง  ระบบการปรับอากาศและการทำความเย็นเองก็ต้องใช้พลังงานซึ่งหากใช้งานอย่างไม่มี ประสิทธิภาพก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น

เนื่องจากศักยภาพการทำให้เกิดโลกร้อน (GWP) ที่สูงของสารทำความเย็นเหล่านี้ ทำให้ผู้คนเริ่มหันมามองหาสารทำความเย็น ทางเลือกที่มีค่า GWP ต่ำกว่ากันมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือสาร R-32 (HFC) ซึ่งเริ่มเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ศึกษาใน
อุตสาหกรรมการปรับอากาศ

พิธีสารมอนทรีออลนับเป็นกำลังสำคัญที่การขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังความพยายามนี้ ด้วยเหตุนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงสามารถยกเลิกการผลิตและการใช้งานสารอันตรายทำลายโอโซนทั้งหมดได้สำเร็จ ซึ่งกระบวนเดียวกันนี้ก็กำลังดำเนินการไปได้ด้วยดี ในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา คู่มือเกี่ยวกับพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นโอโซน ฉบับพิมพ์พ.ศ.2534 ได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ประมาณค่ามิได้ ซึ่งสามารถหาดูได้ที่เว็บไซต์ของ UNEP โดยสำเนาคู่มือดังกล่าวสามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์นี้

 
 
 
 
Share