พลังงาน
กรณีศึกษา
การศึกษา/การฝึกอบรม
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค
กระดานรวมวิธีใช้งาน
มหาวิทยาลัยออนไลน์
พลังงาน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
ผลิตภัณฑ์ R-410A ของโคปแลนด์
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์
โคปแลนด์สโครล
ระบบควบคุมการไหล
คำตอบสำหรับการค้าปลีก
CoreSense สำหรับเครื่องทำความเย็น
ลิงค์หลัก
สิ่งตีพิมพ์
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการไหล
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
สารทำความเย็น
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
สถานที่ซื้อสินค้า
Australia
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
สมุดปกขาว
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
AE Bulletins
Copeland™ Mobile Application
Vilter™ Docs
Emerson X-Check
Emerson PT Pro
Heat Load Calculator
ซอฟแวร์สำหรับการเลือกใช้คอมเพรสเซอร์ Vilter
ทางแก้ปัญหาพลังงาน

เรื่องพลังงานเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่โลกของเราจะต้องเผชิญในอีกไม่กี่ทศวรรษนี้ Emerson Climate Technologies มุ่งมั่นที่จะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหาหนทางในการประหยัดพลังงานให้สำเร็จ เพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกล่าว เราได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

สมุดปกขาว
กรณีศึกษา
อุปกรณ์เสริม

กฎหมายพลังงานของออสเตรเลีย

เครื่องปรับอากาศชนิดหนึ่งและสามเฟสทั้งหมดทั้งที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียหรือนำเข้าจากต่างประเทศจะต้องผ่าน ข้อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะขั้นต่ำในการใช้พลังงาน (MEPS) AS/NZS 3823.1.1 และ  AS/NZS 3823.1.2 และ AS/NZS 3823.1.3 ครอบคลุมอุปกรณ์ที่ใช้ระบบทำความเย็นตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป และประกอบด้วยคอยล์ร้อนและ
คอยล์เย็น อย่างละตัวซึ่งควบคุมโดยอุกรณ์/เครื่องควบคุมอุณหภูมิเดี่ยว กฎหมายข้อบังคับเหล่านี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์
ที่ใช้ชิ้นส่วนที่หลากหลายตั้งแต่ชิ้นเดียวขึ้นไป

ข้อกำหนดว่าด้วยฉลากพลังงานและ MEPS ใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังทำความเย็นไม่เกิน 65kW ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553 โดยมีข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตหรือนำเข้ามาจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตาม AS/NZS3823.2-2009
  • ขั้นตอนวิธีการออกฉลาก energy star ซึ่งกำหนดใหม่ใน AS/NZS3823.2-2009 โดยอ้างอิงจากการประหยัดพลังงานในหนึ่งปี (รวมถึงพลังงานที่ไม่ได้ใช้ปฏิบัติงาน)
  • ระดับ MEPS ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในโหมดทำความเย็นของผลิตภัณฑ์หลายชนิด
  • ข้อบังคับ MEPS ในโหมดทำความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
    ทั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในปีพ.ศ.2554 อันมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
  • ระดับ MEPS พิจารณาจาก EER และ COP ในแต่ละปี (รวมทั้งพลังงานที่ไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ พลังงานสำรอง และอุปกรณ์ทำความร้อนอ่างน้ำมันเครื่อง)
  • ข้อกำหนดปัจจัยบังคับด้านพลังงานเริ่มมีผลบังคับใช้ (ขั้นต่ำ 0.85)

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEPS และฉลาก star ได้ที่ http://www.energyrating.gov.au/products-themes/cooling/

กฎหมายพลังงานของจีน

มาตรฐานการประหยัดพลังงานใหม่สำหรับคอมเพรสเซอร์ความเร็วคงที่เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 และเผยแพร่โดยคณะบริหารกำกับคุณภาพทั่วไปและคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ การประกาศใช้มาตรฐานใหม่ นี้ได้เปลี่ยนแปลงค่าประหยัดพลังงานขั้นต่ำ (จากค่า COP 2.5 เป็น 3.2) เนื่องจากจะช่วยลดให้เหลือเพียงสามระดับจากเดิม ห้าระดับ

 <1.5HP     1.5HP – 2.5HP         3HP – 5HP
 10 มิ.ย. 2551  10 มิ.ย. 2551 10 มิ.ย. 2551
         ระดับ 1 3.4 / 11.6 3.6 / 12.3 3.3 / 11.3 3.5 / 11.9 3.2 / 10.9 3.4 / 11.6
           2 3.2 / 10.9 3.4 / 11.6 3.1 / 10.6 3.3 / 11.3 3.0 / 10.2 3.2 / 10.9
       3 2.9 / 9.9 3.2 / 10.9 2.9 / 9.9 3.1 / 10.6 2.8 / 9.6 3.0 / 10.2
        4 2.7 / 9.2 - 2.7 / 9.2 - 2.6 / 8.9 -
         5 2.5 / 8.5 - 2.5 / 8.5 - 2.4 / 8.2 -

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวได้ที่ http://www.cecp.org.cn/

กฎหมายพลังงานของอินเดีย

กฎหมายพลังงานของอินเดียเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 กฎหมายดังกล่าวมีผลครอบคลุมถึงระบบที่ไม่เกิน 7kW และเครื่องแบบหนึ่งเฟสชนิดยึดผนังหรือหน้าต่างที่มีความเร็วคงที่เท่านั้น


กรมอนุรักษ์พลังงาน (BEE) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2545 เพื่อสร้างกรอบทางกฎหมายสำหรับริเริ่มการอนุรักษ์ พลังงานในประเทศของรัฐบาล Emerson climate Technologies ประเทศอินเดีย ได้ทำงานร่วมกับ BEE อย่างใกล้ชิด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกาศใช้โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตารางด้านล่างแสดงแผนการปรับเปลี่ยนในปีพ.ศ.2555 และ 2557
 

2553 2555 2557
ระดับ 5 3.1 3.3 3.5
ระดับ 4 2.9 3.1 3.3
ระดับ 3 2.7 2.9 3.1
ระดับ 2 2.5 2.7 2.9
ระดับ 1 2.3 2.5 2.7
 
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวได้ที่ http://www.saveenergy.co.in/index.php

กฎหมายพลังงานของญี่ปุ่น

กฎหมายอนุรักษ์พลังงานถูกประกาศใช้ในปีพ.ศ.2522 ผ่านการปรับปรุงและประกาศเป็น "โครงการท็อปรันเนอร์" ขึ้นมาในปี พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาการประหยัดพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เครื่องปรับอากาศเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
สิบเอ็ด ชนิดแรกที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว

โครงการท็อปรันเนอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ในอนาคตให้เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่มีในตลาดปัจจุบัน ผู้ผลิตรายใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะต้องรับโทษตามกฎหมาย (เช่น การตักเตือน การประจานความผิด โทษวินัย หรือโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน)

กรอบโครงการท็อปรันเนอร์

เป้าหมายมูลค่ามาตรฐาน ปัจจัยผลการดำเนินงานประจำปี (APF) – มูลค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตต้องทำให้ได้ตามกำหนด ซึ่งพิจารณาตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานสูงสุด (แนวคิดของท็อปรันเนอร์) ในหมวดหมู่เดียวกัน

เป้าหมายปีงบประมาณ กำหนดเวลาที่จะต้องบรรลุเป้าหมายมูลค่ามาตรฐาน-

ปีงบประมาณ 2553 สำหรับ RAC: ไม่เกิน 4kW (เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548) 
ปีงบประมาณ 2555 สำหรับ RAC: ระหว่าง 4kW - 28kW (เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550)
ปีงบประมาณ 2558 สำหรับ PAC: (เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550)

หลักการตัดสินการบรรลุเป้าหมาย: จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในแต่ละประเภทต่อผู้ผลิตหนึ่งราย โดยใช้มาตรฐาน JIS ในการประเมิน ทั้งนี้ผู้ผลิตจำต้องแสดงค่าการประหยัดพลังงาน (APF) ไว้บนรายการสินค้า บนผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiaeec-col.eccj.or.jp/top_runner/index.html

กฎหมายเกาหลี

มีการใช้ข้อบังคับมาตรฐานการประหยัดพลังงานห้าระดับสำหรับทั้งการทำความเย็นและการทำความร้อน โดยมีตารางคำนวณ/ มาตรฐานที่ต่างออกไปสำหรับระบบฮีทปั๊ม มาตรฐานทั้งสองที่กล่าวมาจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางฤดูกาลด้วย

เครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็นอย่างเดียว: CSPF

  ระบบ Window Type ระบบ Split Type
   < 4kW <10kW <17.5kW <23kW
ระดับ 1* ≥3.94 ≥4.36 ≥4.40 ≥4.62 ≥4.11
ระดับ 2 ≥3.94 ≥4.36 ≥4.40 ≥4.62 ≥4.11
ระดับ 3 ≥3.55 ≥4.00 ≥3.86 ≥3.89 ≥3.54
ระดับ 4 ≥3.20 ≥3.67 ≥3.39 ≥3.28 ≥3.05
ระดับ 5 ≥2.88 ≥3.37 ≥2.97 ≥2.76 ≥2.63

หมายเหตุ: นับแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2553 เป็นต้นมามีการประกาศอย่างเป็นทางการให้เครื่องปรับอากาศที่ระดับ 1 ต้องมีพลังงานสำรองชนิดพาสซีฟไม่เกิน 1 วัตต์หรือพลังงานสำรองชนิดแอคทีฟไม่เกิน 3 วัตต์

ระบบฮีทปั๊ม: aSPF = ค่าเฉลี่ย (CSPF, HSPF)
  ระบบ Window Type ระบบ Split Type
   < 4kW <10kW <23kW
ระดับ 1 ≥3.20 ≥4.00 ≥3.80 ≥3.20
ระดับ 2 ≥2.90 ≥3.60 ≥3.40 ≥2.90
ระดับ 3 ≥2.60 ≥3.20 ≥3.00 ≥2.60
ระดับ 4 ≥2.30 ≥2.80 ≥2.60 ≥2.30
ระดับ 5 ≥2.00 ≥2.40 ≥2.20 ≥2.00

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

กฎหมายไต้หวัน

โครงการออกฉลากและการอนุรักษ์พลังงานใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังทำความเย็นไม่เกิน 71kW จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 ในกรณีของระบบทำความเย็นนั้นจะเพิ่มระดับประหยัดพลังงานขั้นต่ำจาก 2.85 เป็น 3.15


กรุณาดูรายละเอียดจาก http://www.energylabel.org.tw/application_en/efficiency/list.asp for more details on the program.

 
 
 
 
 
Share