บริการและซอฟต์แวร์ ProAct™
บริการและซอฟต์แวร์ ProAct™

ผลิตภัณฑ์ ProAct™ ได้รวมเอาความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรอาคาร ให้อยู่ในรูปข้อมูลที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ผลิตภัณฑ์ ProAct ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลองค์กรทั้งหมดเอาไว้ภายใต้ซอฟต์แวร์หนึ่งเดียว โดยมีจุดเด่น ได้แก่ ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น บริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และติดตามระบบในแง่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ

• แจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น อุปกรณ์ขัดข้อง การใช้พลังงานมากเกินไป หรือค่าที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง
• ทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถตั้งเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินกิจการร้านโดยเปรียบเทียบทั้งภายในองค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรม

ทุกวันนี้ องค์กรต่างๆ กว่า 5,000 แห่งทั่วโลกได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารของตน บริการตรวจสอบและจัดการทรัพยากรอาคารของเราได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น :

• ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
• ลดการใช้พลังงาน
• เพิ่มระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
  
ผู้ประกอบการจำนวนมากใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ในการบริหารต้นทุนที่ควบคุมได้ของการดำเนินกิจการ

ส่งอีเมลมาที่ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกของเราเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ProAct

 

 
 
 
 
Share