ระบบควบคุมแบบ VAV
ระบบควบคุมแบบ VAV

ระบบควบคุมแบบปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV) ช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในร้านมีคุณภาพดีขึ้น ทำให้เกิดความสบายมากขึ้น พร้อมทั้งยังประหยัดพลังงาน

ระบบควบคุมแบบ VAV ของ Emerson มีส่วนประกอบหลักสามส่วน ได้แก่ ตัวควบคุม VAV บนหลังคา ตัวควบคุม VAV แบบท่อเดี่ยว และเทอร์โมสตัท VAV อัจฉริยะ ส่วนประกอบทั้งหมดนี้มีการทำงานร่วมกับระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 อย่างครบวงจร

ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV) ช่วยให้ร้านค้าปลีกสามารถเพิ่มคุณภาพของอากาศภายในอาคาร และเพิ่มความสบายให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทางพลังงานได้อีกด้วย โดยตัวควบคุม VAV แบบท่อเดี่ยวแต่ละชุดจะมีการรับส่งข้อมูลกับตัวควบคุม VAV บนหลังคา ทำให้ชุดอุปกรณ์ HVAC สามารถจ่ายอากาศที่มีอุณหภูมิเหมาะสมและมีปริมาตรตามที่ต้องการได้ตลอดเวลา การควบคุมในลักษณะนี้ทำให้ในการทำงานปกติ ชุดอุปกรณ์ HVAC ไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มที่ตลอดเวลาเหมือนกับระบบปริมาตรอากาศคงที่ทั่วไป ดังนั้น จึงช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้ ตัวควบคุม VAV แบบท่อเดี่ยวแต่ละชุดสามารถควบคุมปริมาณอากาศได้ รวมทั้งสามารถเพิ่มความร้อนให้กับอากาศได้ถ้าจำเป็น ทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ทุกๆ โซนนั้นจะมีอุณหภูมิที่ให้ความสบายตัว ส่วนประกอบทั้งหมดสามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 ของ Emerson ได้ ทำให้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานกับทั้งอาคารใหม่และที่มีอยู่เดิม เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ E2 จะทำให้ระบบนี้สามารถตอบสนองการทำงานได้ทุกรูปแบบ ทั้งการใช้งานจากระยะไกล การจัดการการแจ้งเตือน การตรวจสอบค่าที่กำหนด และอีกมากมาย คุณสามารถคลิกลิงก์ที่ต้องการเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบได้

 
 
 
 
 
Share