RLDS
RLDS  

ด้วยน้ำยาทำความเย็น(Refrigerant) ที่ยังคงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นในปัจจุบัน การนำระบบตรวจสอบการรั่วของน้ำยาทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ระบบ RLDS ของอิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี สามารถตรวจสอบการรั่วในระดับต่ำของน้ำยาทำความเย็นกลุ่ม CFC, HCFC และ HFC ทุกชนิด ซึ่งนิยมใช้ในระบบทำความเย็นสำหรับธุรกิจ ได้มากถึง 16 โซน ด้วยความไวในการตรวจจับถึง 1 ppm ระบบจึงสามารถทำการตรวจสอบการรั่วที่อยู่ห่างออกไปถึง 1,200 ฟุตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงตามข้อกำหนด หรือดีกว่าข้อกำหนดมาตรฐาน ANS/BSR และ ASHRAE 15-1994 ทั้งหมด

ระบบ RLDS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Intelligent Store™ จะเชื่อมต่อกับระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบ บำรุงรักษา รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกให้บริการได้ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปกป้องระบบทำความเย็นด้วยการแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อเกิดการรั่วและปัญหาอื่นๆ ขึ้น ทำให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทันทีก่อนที่ปัญหาเพียงเล็กน้อยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

ลักษณะเด่น

• การทำงานแบบหลายโซน ช่วยให้สามารถตรวจสอบระบบน้ำยาทำความเย็นได้หลายระบบพร้อมกันโดยใช้อุปกรณ์เพียงชุดเดียว
• การตอบสนองที่รวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ในระดับเดียวกัน สามารถตรวจจับการรั่วในจุดที่ห่างออกไปได้ถึง 1,200 ฟุต
• การแจ้งเตือนไปยังระบบ E2 ในทันทีที่ตรวจพบการรั่ว
• เทคโนโลยีอินฟราเรด ช่วยป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด
• จอแสดงผลในตัว ช่วยลดความซับซ้อนของระบบ
• ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับร้านที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CE
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ RLDS
ดาวน์โหลดภาพแบบของผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบ CAD

RLDS
 
 
 
Share