ซูเปอร์มาร์เก็ต
ซูเปอร์มาร์เก็ต
 
เป็นผู้นำตลาดที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต โดยระบบของ Emerson ได้รับการติดตั้งแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบบริการของสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ช่วยให้ร้านค้าปลีกทำกำไรได้มากขึ้นจากการที่สามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานลงได้ พร้อมทั้งลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบไปด้วยพร้อมๆ ซึ่งในบางกรณี สามารถช่วยให้ประหยัดได้มากถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อร้าน ซอฟต์แวร์ ProAct™ และระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้าน สถาปัตยกรรม Intelligent Store ไม่ได้เพียงแค่ให้ข้อมูลต่างๆ จำนวนมากแก่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่จำเป็นและสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น.
 
 
 
 
 
Share