โรงเรือนเพาะเห็ด
โรงเรือนเพาะเห็ด

ขั้นตอนเริ่มต้นในการเพาะเห็ดคือ การลดอุณหภูมิสูงให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถุงเชื้อเห็ดจะถูกนำไปนึ่งที่อุณหภูมิ 100°C เพื่อฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อน ขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ห้องลดอุณหภูมิที่สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็วและสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนซ้ำ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll® ซีรี่ส์ ZB ของ Emerson ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเห็ดโดยเฉพาะ คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll ZB ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิปานกลางจนถึงอุณหภูมิสูง

ด้วยความทนทานต่ออุณหภูมิสูง รวมทั้งความสามารถในการทำความเย็นที่ดีเยี่ยม คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll ZB จึงสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ทีมงานฝ่ายเทคนิคของ Emerson Climate Technologies เป็นผู้ที่ริเริ่มนำระบบจำกัดแรงดันด้านดูดและทำความเย็นให้กับคอมเพรสเซอร์ มาใช้สำหรับห้องจัดเก็บถุงเชื้อเห็ดที่มีการลดอุณหภูมิสูงให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว

 
 
 
Share