พันธกิจและวิสัยทัศน์
พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
Emerson Climate Technologies และพันธมิตรขอมอบทางเลือกระดับโลกเพื่อยกระดับสู่มิติใหม่ของความสบาย การถนอมอาหารและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
เพื่อเป็นผู้แทนอุตสาหกรรมและพันธมิตรที่วางใจได้ โดย

  • การพัฒนาเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้วยได้อย่างง่ายดายที่สุด ผ่านทางระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และระบบลูกค้าสัมพันธ์
  • การขยายขอบเขตความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของเรา
  • การใช้ศักยภาพด้านสินค้าและบริการที่หลากหลายของเราพัฒนาทางออกแบบบูรณาการที่สูงค่าและไม่เหมือนใคร
  • การเป็นผู้ให้บริการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด
  • การรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะช่วยให้คนของเราเติบโตและก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่หยุดยั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
Share