N-Commissioning
N-Commissioning™

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบที่วางไว้ก่อนที่จะเริ่มเปิดใช้อาคารใหม่ จะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสามารถลดค่าใช้จ่ายในอนาคต และฝันร้ายจากการต้องคอยบำรุงรักษาระบบได้ บริการ N-Commissioning™ จะระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และช่วยให้เจ้าของธุรกิจค้าปลีกสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องก่อนที่จะเปิดให้บริการ บริการ N-Commissioning ของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตั้งแต่ การเตรียมแนวทางการเปิดร้านที่มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการดำเนินงานหลังจากเปิดร้าน การยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น ไปจนถึงการป้องกันปัญหาด้านการรับประกันที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีก

ประโยชน์ที่ได้

ประโยชน์หลักที่จะได้รับจาก N-Commissioning™ ได้แก่ :

• เพิ่มความมั่นใจว่าสัญญาการก่อสร้างและการจัดซื้ออุปกรณ์ของคุณจะสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มมูลค่า
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้น้อยลง พร้อมทั้งยังช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้
• ระบุต้นเหตุของปัญหาได้ก่อนจะบานปลาย เช่น การรั่วซึมของหลังคา ความผิดพลาดในการเดินสายไฟหรือการวางท่อ เป็นต้น
• ปรับปรุงแนวทางการเปิดร้านค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงคุณภาพอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์และลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเน่าเสีย
• กลับมายังสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่

คุณสมบัติ

ข้อมูลที่พร้อมสำหรับคุณทุกเวลา
เราจะให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณในรูปของรายงานทั่วไปและรายการงานทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบวิธีการบำรุงรักษาระบบของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น  ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้จากอาคารของคุณจะพร้อมภายใน 48 ชั่วโมง โดยคุณสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานของคุณเท่านั้นและมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย  รายงานเหล่านี้จะใช้เพื่อระบุปัญหา และช่วยให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดมากขึ้น  สำหรับผลที่คุณจะได้รับก็คือ การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิม ส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น

ตรวจสอบความประหยัดของคุณ
เมื่ออาคารของคุณเปิดดำเนินการโดยที่มีการใช้ค่ากำหนดต่างๆ ที่เหมาะสม การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าค่ากำหนดดังกล่าวยังคงมีความถูกต้องจะช่วยรักษาความประหยัดพลังงานของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด ด้วยความสามารถในการตรวจสอบค่ากำหนดของซอฟต์แวร์ ProAct™ (แยกจำหน่าย) ทำให้ Emerson สามารถตรวจสอบข้อมูลของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถระบุได้ว่ามีค่ากำหนดใดบ้างที่คลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ความสามารถนี้จะช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับสาธารณูปโภคต่างๆ ได้

สถาปัตยกรรม Intelligent Store™
N-Commissioning™ ของ Emerson เป็นองค์ประกอบด้านการบริการของสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ของ Emerson สถาปัตยกรรมนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเช่นคุณ สามารถมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานได้ในรูปแบบใหม่ การนำผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการบำรุงรักษา ความประหยัดพลังงาน และความเชื่อถือได้  Intelligent Store ยังมีองค์ประกอบด้านบริการอื่นๆ อีก ได้แก่ ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 ตัวควบคุมอุปกรณ์ Control Link™ คอมเพรสเซอร์ Intelligent Store Discus™ ชุดอุปกรณ์ HVAC คุณภาพสูงจาก Lennox และอุปกรณ์จากผู้ผลิตอื่นๆ ที่ผ่านการคัดสรรแล้ว

 
 
 
 
 
Share