ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
กรณีศึกษา
การศึกษา/การฝึกอบรม
แหล่งข้อมูลทางเทคนิค
กระดานรวมวิธีใช้งาน
มหาวิทยาลัยออนไลน์
พลังงาน
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
ผลิตภัณฑ์ R-410A ของโคปแลนด์
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของโคปแลนด์
คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์
โคปแลนด์สโครล
ระบบควบคุมการไหล
คำตอบสำหรับการค้าปลีก
CoreSense สำหรับเครื่องทำความเย็น
ลิงค์หลัก
สิ่งตีพิมพ์
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องทำความเย็น
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการไหล
เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์
สารทำความเย็น
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์
สถานที่ซื้อสินค้า
Australia
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
สมุดปกขาว
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
AE Bulletins
Copeland™ Mobile Application
Vilter™ Docs
Emerson X-Check
Emerson PT Pro
Heat Load Calculator
ซอฟแวร์สำหรับการเลือกใช้คอมเพรสเซอร์ Vilter
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์

Emerson Climate Technologies มุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ดังนั้น Emerson ขอภูมิใจเสนอชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณได้สิ่งที่ต้องการ ด้วยวิธีและในเวลาที่ต้องการ

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Emerson จึงเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่ละเอียดครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรมผ่านทางข้อมูลผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เพียง ลงทะเบียน บนเว็บไซต์ของเรา คุณก็จะสามารถ เข้าถึง:

  • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของคอมเพรสเซอร์และชุดควบแน่น
  • ข้อมูลคอมเพรสเซอร์รุ่นแรกๆ ในอดีต บริการชิ้นส่วนและอะไหล่
  • การจัดระดับค่าสัมประสิทธิ์ ระดับเสียง/การสั่น ผังการเดินสายไฟและแบบแปลน ข้อมูลอ้างอิงระหว่างกัน
  • การอ้างอิงระหว่างชิ้นส่วนโคปแลนด์ การอ้างอิงระหว่างชุดควบแน่นและคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นโคปแลนด์
  • การอ้างอิงระหว่างชิ้นส่วนมอเตอร์ของ Emerson และการอ้างอิงระหว่างมอเตอร์ของ Emerson กับคู่แข่ง
  • การอ้างอิงระหว่าง Emerson Flow Controls  และการแทนที่ผลิตภัณฑ์ เอกสารทางเทคนิค
  • ห้องสมุดการตลาดและกระดานบริการวิศวกรรม
Why Register Here?
Click to Register      Forgot Password
 
 
 
 
Share