Emerson PT Pro
Emerson PT Pro
Emerson PT Pro        Emerson PT Pro            Emerson PT Pro            Emerson PT Pro

( กรกฎาคม 2013)
สามารถวัดการเข้าถึงค่าแรงดัน, การแปลงค่าอุณหภูมิและการคำนวณค่าซุปเปอร์ฮีท เพียงเลือกชนิดสารทำความเย็นและป้อนค่าอุณหภูมิ (ในหน่วย C หรือ F) จะสามารถดูได้ว่าค่าความดันอิ่มตัว (ในหน่วย Bar หรือ Psig) จะเป็นอย่างไร นอกจากนี้คุณสามารถใส่ค่าอุณหภูมิกระเปาะเพื่อให้ได้ค่าซุปเปอร์ฮีทมา สามารถดาวน์โหลด Emerson PTPro™ บนเครื่อง  Android™, iPhone® หรือ BlackBerry® ของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 
 
 
 
 
Share