โคปแลนด์สโครลดิจิตอล
 
1. ทำไมจึงเรียกว่า “Copeland Scroll Digital™ คอมเพรสเซอร์”?
 
2. Copeland Scroll Digital Compressor สามารถประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับระบบแบบธรรมดาที่หมุนด้วยความเร็วที่คงที่?
 
 
 
 
Share