ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์

การบริหารทรัพยากรอาคารขององค์กร

ซอฟต์แวร์การบริหารทรัพยากรอาคารของ Emerson ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก  ซอฟต์แวร์ของ Emerson ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ดำเนินธุรกิจในการค้นหาจุดด้อยประสิทธิภาพภายในองค์กรของตน เครื่องมือที่จะช่วยระบุจุดที่ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในด้านพลังงาน การบำรุงรักษา การจัดการสินทรัพย์ และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ยังสามารถบริหารจัดการในด้านสินทรัพย์และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้ทั่วทั้งองค์กร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและซอฟต์แวร์ ProAct™


เครื่องมือสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าถึงระบบควบคุม

ผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าถึงระบบควบคุมทรัพยากรอาคารที่เป็นที่นิยมแพร่หลายของ Emerson สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนตัวควบคุมของ Emerson เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละสถานที่ และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและประวัติด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำจากระยะไกล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UltraSite™

 
 
 
Share