MRLDS
MRLDS  

ด้วยกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นและน้ำยาทำความเย็น (Refrigerant) ที่ยังคงมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน การลงทุนกับระบบตรวจสอบการรั่วของน้ำยาทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในแง่ของความถูกต้องตามกฎหมายและในแง่ของความประหยัด

เซ็นเซอร์ตรวจสอบการรั่วของน้ำยาทำความเย็นแบบโมดูล (MRLDS) ของอิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบต่างๆ ในอาคารของคุณตลอดเวลาเพื่อตรวจหากรณีที่ระดับน้ำยาทำความเย็นต่ำ โดยสามารถใช้ได้กับน้ำยาทำความเย็นที่มีใช้ทั่วไปในระบบทำความเย็นสำหรับธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีโฟโตอะคุสติคอินฟราเรด (Photoacoustic infrared technology) ซึ่งเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุด เซ็นเซอร์แบบดิฟฟิวชันนี้สามารถตรวจจับความเข้มข้นได้ต่ำถึง 25 ppm ช่วยให้ระบบปรับอากาศในอาคารของคุณมีมาตรฐานถูกต้องตามหรือเหนือกว่าข้อกำหนดทั้งหมดของ ASHRAE Standard 15 นอกจากนี้ยังสามารถรับส่งข้อมูลกับระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 ในรูปของสัญญาณ 0-5V หรือผ่านทางบัสรับส่งข้อมูลเครือข่ายได้ ทำให้สามารถตรวจสอบ บำรุงรักษา และส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกให้บริการได้อีกด้วย คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปกป้องระบบทำความเย็นด้วยการแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อเกิดการรั่วและปัญหาอื่นๆ ขึ้น ทำให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทันทีก่อนที่ปัญหาเพียงเล็กน้อยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

จุดเด่น

• เทคโนโลยีดิฟฟิวชัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องถอดแยกปั๊ม ไม่ต้องติดตั้งท่อลม และไม่ต้องคอยเปลี่ยนตัวกรอง
• ไม่ต้องใช้ปั๊ม ทำให้ไม่มีน้ำเข้าไปในระบบ
• เทคโนโลยีโฟโตอะคุสติคอินฟราเรด ทำให้ปัญหาการแจ้งเตือนผิดพลาดหมดไป
• ตรวจจับการรั่วได้ต่ำถึง 25 ppm ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบให้ตรงตามมาตรฐาน ASHRAE และกฎหมายในประเทศ
• ใช้รูปแบบสัญญาณเดียวกันกับเซ็นเซอร์เมทัลออกไซด์ส่วนใหญ่ ทำให้ติดตั้งเพิ่มเติมได้ง่าย
• สามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ ทำให้ต้นทุนแรกเริ่มลดลง
• มีรุ่นสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง -20 องศาฟาเรนไฮต์ (-30 องศาเซลเซียส)
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CE

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมโดยดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ MRLDS หรือคู่มือใช้งานของ MRLDS

Modular Refrigerant Leak Detection Sens
 
 
 
Share