X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร

การใช้งาน : XCENTER คือชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่น และเชื่อถือได้ โดยได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อติดตามตรวจสอบโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ ระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งขนาดเล็กและใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่ง XCENTER สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการการแจ้งเตือน การตรวจสอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และการจัดการรายชื่อผู้รับข้อมูลพร้อมด้วยรายงานที่เกี่ยวข้อง XCENTER ไม่มีข้อจำกัดในด้านจำนวนของโรงงานและตัวควบคุมที่ใช้ในการตรวจสอบ อีกทั้งยังรองรับความต้องการได้ในทุกประเภท

• ซอฟต์แวร์แบบโมดูลซึ่งทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลกับเครื่องไคลเอนต์ (ระบบ XWEB และพีซีระยะไกล) เมื่อติดตั้งในเครื่อง PC ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์
• สามารถใช้งานร่วมกับระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตอื่นได้
• ฐานข้อมูล Oracle® สามารถจัดการตัวควบคุมจำนวนมากได้
• ไฟล์ข้อมูลและการแจ้งเตือนจากสถานที่ติดตั้งต่างๆ ซึ่งสามารถเรียกดูได้จากเครื่องไคลเอนต์ทุกเครื่อง
• อินเตอร์เฟสการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย มีหลายภาษาให้เลือก
• ระบบระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และสถานะตัวควบคุม
• สามารถส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่กำลังใช้งานอยู่ได้
• สามารถแก้ไขพารามิเตอร์ต่างๆ ของตัวควบคุมได้อย่างรวดเร็ว
• การจัดการและการตั้งค่าการแจ้งเตือน
• รายงานการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล หรือ SMS
• การจัดการรายชื่อผู้รับข้อมูล
• การจัดการข้อมูลสถิติในรูปแบบกราฟิก
• การเชื่อมต่อระหว่าง XCENTER กับชุดตรวจสอบต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน SNMP หรือสายโทรศัพท์ (แบบ Dial-up หรือผ่านทางผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต)
• เป็นโครงการเปิดที่รองรับการติดตั้งซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) (การบริหารบัญชีและคลังสินค้า)
• เหมาะสำหรับ :
   o ซูเปอร์มาร์เก็ต
   o ร้านสะดวกซื้อ
   o ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
• ร้านค้าปลีกแผงลอย

 
 
 
 
Share