ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV

• ตัวควบคุมความเร็วพัดลมแบบจำกัดเฟส สำหรับควบคุมความดันและอุณหภูมิในระบบทำความเย็นรวมถึงพัดลมระบายความร้อน
• อินพุตอุณหภูมิและความดันสำหรับการควบคุม
• ใช้ร่วมกับซีรี่ส์ XM600 ได้ (ช่องต่อเอาต์พุต 4-20mA/0-10V หรือ OC/PWM) เพื่อใช้เป็นเครื่องทำความร้อนแบบลดความชื้นหรือพัดลมคอยล์เย็น
• ใช้งานได้ทั้งแบบปกติและแบบกลับทางสำหรับพัดลมคอนเดนเซอร์หรือพัดลมคอยล์เย็น
• ฟังก์ชั่นตัดการทำงาน ฟังก์ชั่นความเร็วต่ำสุดและความเร็วสูงสุดเมื่อเริ่มเปิดระบบ
• เอาต์พุตแบบทริกเกอร์สำหรับควบคุมโมดูลอื่น
• ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1VA
• ช่วงการวัด : 0-100%

 

 
 
 
 
Share