ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR

 • ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบมัลติฟังก์ชั่นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เหมาะสำหรับทั้งระบบทำความร้อนและความเย็น
• สามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยใช้ค่าจากหัววัด 1 หัววัด 2 หรือใช้ค่าความแตกต่างระหว่างหัววัด 1 กับ 2
• ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์และการละลายน้ำแข็งครบวงจร
• สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
• ต่อกับระบบไฟฟ้า 230 (110) Vac ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงภายนอก
• อ่านสถานะของเครื่องได้ทันทีจากไอคอนในจอแสดงผล มีสัญญาณเตือนแสดงชัดเจนบนฝาหน้า
• เดินสายได้รวดเร็วและสะดวก
• ออกแบบสำหรับการติดตั้งกับผนังหรือแผงควบคุม
• โปรโตคอลรับส่งข้อมูลมาตรฐาน ModBUS-RTU
• จุดต่อชุดเครื่องมือ Prog หรือ Hot Key ช่วยให้ตั้งโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 10VA
• จอแสดงผลพร้อมไฟ LED สีแดง (ความสูง 30.5 มม.) พร้อมไอคอน 11 ชุด

 
 
 
 
Share