ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน

• ตัวควบคุมอเนกประสงค์ที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น และความดัน สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
• บริหารสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินพุตจากหัววัดหลายจุด
• การเปิด/ปิดแบบ 1 หรือ 2 ระดับ หรือ PID ที่มีการตอบสนองโดยตรงหรือผกผัน
• อินพุตอุณหภูมิ : PTC, NTC, Pt100 เทอร์โมคัปเปิล J, K หรือ S โดยสามารถเลือกค่าได้
• อินพุตความดันหรือความชื้น : 4-20mA, 0-1V หรือ 0-10V โดยสามารถเลือกค่าได้
• สามารถเสียบไฟตรงได้ ไม่ต้องใช้หม้อแปลงภายนอก
• จอแสดงผลพร้อมหน่วยวัดในตัว (°C / °F / RH / bar / PSI)
• โปรโตคอลรับส่งข้อมูลมาตรฐาน ModBUS-RTU
• จุดต่อชุดเครื่องมือ Prog หรือ Hot Key ช่วยให้ตั้งโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
• ใช้กำลังไฟสูงสุด 3VA
• จอแสดงผลพร้อมไฟ LED สีแดง (ความสูง 10.5 มม.) พร้อมไอคอน 5 ชุด

 

 
 
 
 
Share