เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ

• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการทรัพยากรอาคารด้วยเซ็นเซอร์/หัววัด/ทรานสดิวเซอร์รุ่นต่างๆ จาก Dixell
• เชื่อมต่อระบบทำความเย็นทั้งหมดภายในคลังสินค้า/ห้องเย็น ด้วยระบบควบคุมของ Dixell

 PTC PROBES   
 S6   General purpose, resinated, IP67, inox steel cap 'dimension Ø6x30mm' 
 S6.R   Water proof, resinated, IP67, inox steel cap 'dimension Ø6x40mm'
 S6.S   Water proof, resinated, IP67, inox steel cap 'dimension Ø6x40mm'
 S6.SH   Heating applications, inox steel cap 'dimension Ø6x40mm'
 SA6   Perforated for air, inox steel cap 'dimension Ø6x30mm'
 ST6   Pipemount fitting
 SC5.5   Probe fixed with threaded male, inox steel cap 'dimension Ø6x80mm'

 
 
 
Share