ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร

• XWeb เหมาะเป็นพิเศษสำหรับระบบขนาดกลางที่มีอุปกรณ์ไม่เกิน 36 หรือ 100 ชุด เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือคลังสินค้า
• นวัตกรรมใหม่ พร้อมด้วยความสามารถต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตและคลังสินค้า ระบบนี้มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น แบบราง DIN หรือแบบติดผนัง และยังสามารถใช้งานในลักษณะของอุปกรณ์ตั้งโต๊ะได้อีกด้วย การเชื่อมต่อกับเครื่อง PC ทั้งแบบภายในสถานที่ติดตั้งและแบบระยะไกลสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษเพิ่มเติม เพียงแค่ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐานทั่วไปเท่านั้น (Microsoft Internet Explorer® หรือ Firefox®) ข้อมูลต่างๆ จะแสดงในรูปแบบของเว็บเพจ
• เว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการตรวจสอบและควบคุมที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมของ Dixell ได้ผ่านทางพอร์ตอนุกรม หรือผ่านทางอุปกรณ์อื่นที่ใช้ได้กับ ModBUS-RTU
• อุปกรณ์แต่ละชุดสามารถใช้งานได้ในลักษณะของเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลน ผ่านทางคีย์บอร์ดและจอแสดงผลที่ติดตั้งกับเครื่อง
• CPU ความเร็ว 200MHz หน่วยความจำภายใน 48MB (อุปกรณ์ 36 ชุด) และหน่วยความจำภายใน 128MB (อุปกรณ์ 100 ชุด)
• แรงดันไฟฟ้า 24Vac (เฉพาะ XWEB500D) หรือ 110, 230Vac ±10%
• ช่องต่อ LAN 1 ช่อง, ช่องต่อ USB 1 ช่อง (XWEB500D) – ช่องต่อ USB 2 ช่อง (XWEB500)
• ช่องต่อสาย RS485 สำหรับอุปกรณ์ 1 ช่อง (ModBUS – RTU), ช่องต่อ RS232 สำหรับโมเด็มภายนอก 1 ช่อง
• ช่องต่ออินพุตดิจิตอล 1 ช่อง สามารถกำหนดเวลาสุ่มตัวอย่างไว้ตั้งแต่ 1 ถึง 60 นาที, ช่องต่อเอาต์พุตส่งต่อสัญญาณเตือนของระบบ 1 ช่อง, มี 2 ช่องสำหรับ RS485
• เลือกอุปกรณ์เสริมได้ระหว่างโมเด็มอนาล็อกในตัว หรือระบบ GSM
• หน่วยความจำภายใน 48MB หรือ 128MB สามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ปี เมื่อตั้งเวลาสุ่มตัวอย่างไว้ที่ 15 นาที (อุปกรณ์ 36 หรือ 100 ตัว)
• โปรโตคอลรับส่งข้อมูลมาตรฐาน ModBUS-RTU ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 15VA สำหรับ XWEB500D และ 20VA สำหรับ XWEB500

 
 
 
Share