รายการระบบควบคุม
คอนโทรล ลิงค์
ตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลดิจิตอล (Copeland Scroll Digital™)
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Dixell
ระบบควบคุมตู้แช่
ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
รายการระบบควบคุม
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมสำหรับงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร
Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
ตัวควบคุมซีรี่ส์ Prime
เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
ตัวควบคุมการทำความเย็น Wing
X Center - ระบบเชื่อมรวมทรัพยากรอาคาร
ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัดซีรี่ส์ XB
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรมซีรี่ส์ XC
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ปซีรี่ส์ XEV20D
ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซีรี่ส์ XH
ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็นซีรี่ส์ XLR
ตัวควบคุมระบบทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิซีรี่ส์ XR/XW
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมซีรี่ส์ XV
ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็นซีรี่ส์ XW
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Intelligent Store Discus
MRLDS
RLDS
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ระบบควบคุมแบบ VAV
จอแสดงสถานะทรัพยากรอาคาร
รายการระบบควบคุม

ระบบควบคุม

• ระบบควบคุมตู้แช่
• ระบบควบคุมคอมเพรสเซอร์
• ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
• ระบบควบคุมระบบกลไก

ผลิตภัณฑ์

• ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้
   o Ipro Genius – สำหรับการใช้งานทั่วไป รองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
   o XEV20D – ชุดควบคุมเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วอิเล็กทรอนิกส์แบบสเต็ป
• ตัวควบคุมแบบพาราเมตริก
   o Prime ตัวควบคุมและเทอร์โมมิเตอร์สำหรับการใช้งานทั่วไป
   o Wing ตัวควบคุมการทำความเย็น
   o HACCP ตัวควบคุมการทำความเย็น 
   o XM ตัวควบคุมตู้ทำความเย็น
   o XEV วงจรขับเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบอิเล็กทรอนิกส์
   o XLR ตัวควบคุมอุณหภูมิและห้องเย็น
   o XB ตัวควบคุมตู้แช่เย็นจัด
   o XH ตัวควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
   o XR/XW ตัวควบคุมการทำความเย็นแบบสองอุณหภูมิ
   o XC ตัวควบคุมระบบทำความเย็นสำหรับงานอุตสาหกรรม
   o XW ตัวควบคุมสำหรับรถบรรทุกห้องเย็น
   o XV ตัวควบคุมความเร็วพัดลม
   o ตัวควบคุมเวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ความดัน
   o เซ็นเซอร์/อุปกรณ์เสริม/ตัวแปลงสัญญาณ
• ระบบบริหารทรัพยากรอาคาร

 
 
 
 
Share