วาล์วตัดการไหล
วาล์วตัดการไหล

วาล์วกันกลับ ACK จาก Emerson เป็นวาล์วกันกลับแม่เหล็กแบบปกติปิด ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำยาทำความเย็นภายในท่อของเหลวและท่อจ่ายของคอมเพรสเซอร์

บอลวาล์วสำหรับระบบทำความเย็นของ Emerson ใช้สำหรับปิดแยกท่อดูด ท่อจ่าย และท่อของเหลวในระหว่างการปิดระบบเพื่อบำรุงรักษา บอลวาล์วของ Emerson มาพร้อมกับวาล์วลูกศร (อุปกรณ์เสริม)

 
 
 
 
Share