เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวควบคุม
เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวควบคุม

วาล์วแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าของ Emerson Climate Technologies เป็นวาล์วแบบขับเคลื่อนด้วยสเต็ปมอเตอร์แบบเฮอร์เมติคเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการไหลเชิงมวลของก๊าซและของเหลว วงจรขับอเนกประสงค์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของวาล์วแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวควบคุมความดันคอยล์เย็น ในขณะเดียวกัน ตัวควบคุมความร้อนยวดยิ่งแบบสแตนด์อโลนจะทำหน้าที่ควบคุมความร้อนยวดยิ่งให้มีความเสถียรสำหรับการปรับอากาศ การทำความเย็น และการใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

ตัวควบคุมวาล์วของ Emerson ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานในด้านการทำความเย็นและการปรับอากาศ โดยมีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดที่ในอดีตเคยใช้วาล์วทั่วไปในการควบคุม เช่น การควบคุมความร้อนยวดยิ่งหรือการควบคุมระดับการทำความเย็น

 
 
 
 
Share