อุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอุณหภูมิ
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอุณหภูมิ

อุปกรณ์ควบคุมแรงดันมีหน้าที่หลายอย่าง โดยสามารถแบ่งออกเป็นหน้าที่ในการควบคุมและหน้าที่ในการป้องกัน ตัวอย่างของหน้าที่ในการควบคุม ได้แก่ การควบคุมการตัด/ต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์ การดูดน้ำยากลับ หรือการละลายน้ำแข็ง ส่วนหน้าที่ในการป้องกัน ได้แก่ การจำกัดแรงดัน และการตัดการทำงานเมื่อแรงดันสูงเกินไป เมื่อสูญเสียแรงดันอัด หรือเพื่อป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

ซีรี่ส์ PS1 และ PS2 เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงดันแบบเดี่ยวและแบบคู่ตามลำดับ โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบแรงดันสูงและแรงดันต่ำในระบบทำความเย็นและระบบฮีทปั๊ม

FD-113-ZUK เป็นอุปกรณ์นิรภัยควบคุมแรงดันน้ำมันที่ใช้กับระบบทำความเย็นและปรับอากาศสำหรับธุรกิจ โดยจะตรวจจับแรงดันน้ำมันประสิทธิผลที่คอมเพรสเซอร์แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น และทำการกระตุ้นให้เกิดการหน่วงเวลาถ้าจำเป็น

 

 
 
 
Share