อุปกรณ์ควบคุมระบบ VAV
อุปกรณ์ควบคุมระบบ VAV

อุปกรณ์ควบคุมระบบปริมาณลมจ่ายแปรเปลี่ยน (VAV) จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในร้านให้ดีขึ้น สร้างความสบายที่มากกว่าด้วยพลังงานที่น้อยลง

อุปกรณ์ควบคุมระบบ VAV ของ Emerson ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุม VAV บนหลังคา, อุปกรณ์ควบคุม VAV ท่อเดี่ยว และ VAV สมาร์ท เทอร์โมสแตท ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับระบบจัดการอาคารอี2 อย่างแนบเนียน

ระบบปริมาณลมจ่ายแปรเปลี่ยน (VAV) ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศอันผ่อนคลายแก่ลูกค้า และประหยัดพลังงานในขณะเดียวกัน ระบบดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม VAV ท่อเดี่ยวแต่ละชิ้นเข้ากับอุปกรณ์ควบคุม VAV RTU ช่วยให้ชุด HVAC ปล่อยลมในปริมาณและอุณหภูมิที่เที่ยงตรงเหมาะสมอยู่เสมอ เนื่องจากชุด HVAC มักจะทำงานในระดับปกติที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอโดยแทบจะไม่เดินเครื่องด้วยความเร็วสูงสุดเลย จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เปลืองพลังงานแน่นอน อุปกรณ์ควบคุม VAV ท่อเดี่ยวแต่ละชิ้นกำหนดปริมาณลม และปรับอุณหภูมิให้อุ่นได้หากต้องการ ทำให้บริเวณที่ติดตั้งมีอุณหภูมิที่พอเหมาะอยู่เสมอ อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการอาคารอี2 ได้ทำให้เหมาะต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะติดตั้งในอาคารที่มีอยู่เดิมหรืออาคารใหม่ก็ตาม การเชื่อมต่อกับอี2 นั้นเปรียบเสมือนกับการปลดล็อกความสามารถเสริมของอุปกรณ์ ช่วยให้สามารถทำการเชื่อมต่อระยะไกล จัดการสัญญาณแจ้งเตือน ตรวจสอบการตั้งค่าและอื่นๆอีกมากมายได้อย่างง่ายดาย

 
 
 
 
 
Share