เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในอาคาร

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในบรรจุมาในกล่องสำหรับติดผนัง ซึ่งมาพร้อมกับแผงสวิตช์มาตรฐาน ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้กึ่งกลางของบริเวณที่ต้องการวัด ห่างจากประตู หน้าต่าง ช่องลม เครื่องทำความร้อน และผนังด้านนอกที่อาจส่งผลต่อการอ่านค่าอุณหภูมิได้ โดยติดสูงจากพื้นสี่ถึงหกฟุตและยึดด้วยตะปูเกลียวที่ให้มาดังภาพ


เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับช่องแอร์และวอล์ค-อิน บ็อกซ์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งขนาด 12 นิ้วสามารถใช้วัดอุณหภูมิทั้งในช่องลมเข้าและออกของ AHU หรือ RHU เครื่องวัดสามารถยึดไว้ด้านใดของช่องแอร์ก็ได้ด้วยสกรูเกลียวปล่อย โดยเจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.250” รูป 30 แสดงภาพการติดตั้งเครื่องวัดแบบแท่ง (ในชุดไม่รวมสกรูเกลียวปล่อย)


เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกอาคาร

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโดยรอบหรือภายนอกอาคารควรติดตั้งไว้ทางด้านเหนือของอาคาร (สำหรับซีกโลกเหนือ) ภายใต้ชายคาเพื่อป้องกันไม่ให้ไอร้อนจากแสงอาทิตย์ส่งผลต่อการวัดค่าอุณหภูมิ ส่วนสถานที่ในซีกโลกใต้ให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ทางด้านใต้ของอาคารในลักษณะเดียวกัน โดยสามารถยึดเซ็นเซอร์ไว้ด้วยแคลมป์ยางรัดท่อ ทั้งนี้ Emerson ได้แถมกรอบอลูมิเนียมและ
แคลมป์มาในชุดดังรูป 29 (ไม่รวมสายรัด)


เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่ง/จุ่ม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่ง/จุ่มสามารถใช้ตรวจสอบอุณหภูมิ โดยเครื่องวัดแบบแท่งสำหรับใช้กับช่องแอร์เท่านั้นไม่สามารถใช้กับของเหลวได้ ต่างจากเครื่องวัดแบบจุ่มที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดอุณหภูมิของเหลวซึ่งมีปลอกหุ้มอีกชั้น ในการติดตั้งให้เจาะรูเพื่อยึดเครื่องวัดแบบแท่งหรือปลอกเครื่องวัดแบบจุ่ม (ต้องใช้แท็ปยึด) เมื่อเจาะรูแล้ว ขันตะปูเกลียวเพื่อยึดเครื่องวัดแบบแท่งหรือปลอกเข้ากับรูที่เจาะไว้ โดยใช้วิธีเดียวกันในการยึดปลอก ตรวจดูให้แน่ใจว่าปลอกของเครื่องวัดชนิดจุ่มได้เคลือบปิดกันน้ำเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อติดตั้งปลอกเครื่องวัดแบบจุ่มแล้ว ให้ขันตะปูเกลียวเพื่อยึดเครื่องวัดอุณหภูมิเข้ากับปลอกเป็นอันเสร็จ


เซ็นเซอร์แบบยึดท่อ

ลูกลอยหรือเซ็นเซอร์แบบยึดท่อที่ติดตั้งบนท่อสารทำความเย็นควรจะยึดไว้ด้วยสายเคเบิลอุณหภูมิต่ำ แพนดวิท หมายเลข PLT2S-M120 หรือใกล้เคียง ในการติดตั้งเซ็นเซอร์แบบยึดท่อให้ทาบด้านโค้งของเซ็นเซอร์เข้ากับท่อ จากนั้นร้อยสายเคเบิลผ่านร่องด้านบนเซ็นเซอร์ และใช้สายเคเบิลอีกเส้นรัดสายไฟเข้ากับท่ออีกทีเพื่อความแน่นหนา (ผ่อนสายเคเบิลที่รัดช่วงสายไฟกับกล่องเซ็นเซอร์เล็กน้อยไม่ให้แน่นจนเกินไป) ทั้งนี้เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนท่อสารทำความเย็นนั้นควรจะหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำจากอากาศรอบๆ โดยแนะนำให้ใช้ฉนวนชนิดมีกาวในตัวที่ไม่ดูดความชื้นเพื่อกันการจับตัวเป็นน้ำแข็งบริเวณเซ็นเซอร์

ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้บริเวณด้านข้างของท่อสารทำความเย็น

 
 
 
 
 
Share