อุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้า

อุปกรณ์แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของ Emerson คืออุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันที่จะเปลี่ยนค่าแรงดันที่อ่านได้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงตั้งแต่หนึ่งถึงหกโวลต์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณนี้ถูกออกแบบโดยมีแฟลร์ขนาด 1/4” สำหรับเชื่อมต่อกับช่องมาตรฐาน กรณีที่ตัวเชื่อมติดวาล์วปล่อยแรงดัน (Schrader) แล้วนั้น ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งวาล์วปิดอีก แต่ถ้าช่องเชื่อมมิได้ติดวาล์วปล่อยแรงดัน ให้ทำการติดตั้งวาล์วปิดระหว่างอุปกรณ์แปลงสัญญาณและระบบ ทั้งนี้อุปกรณ์แปลงสัญญาณมาตรฐานจะไม่สามารถใช้กับแอมโมเนียได้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์แปลงสัญญาณมาตรฐานสามารถอยู่ในสภาพสุญญากาศได้โดยไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด

 

 
 
 
 
 
Share