เซ็นเซอร์ระดับแสงสว่าง
เซ็นเซอร์ระดับแสงสว่าง

Emerson มีเซ็นเซอร์วัดแสงสว่างสามประเภทด้วยกัน ได้แก่ สำหรับภายในอาคาร ภายนอกอาคารและหลังคาโปร่งแสง ซึ่งเซ็นเซอร์เหล่านี้จะทำงานโดยการตรวจจับแสงสว่างทั้งในและรอบบริเวณที่แตกต่างกัน โดยสามารถนำมาเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมอี2 ได้


เซ็นเซอร์ระดับแสงสว่างสำหรับหลังคาโปร่งแสง ภายในอาคาร

เซ็นเซอร์ระดับแสงสว่าง จะมาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่มีข้อมูลสำหรับการหรี่ไฟ หรือเปิด-ปิดไฟ โดยมีข้อมูลจำเพาะดังปรากฏในตารางด้านล่าง


เซ็นเซอร์ระดับแสงสว่างสำหรับภายนอกอาคาร

เซ็นเซอร์ระดับแสงสว่างภายนอกนี้ มาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมที่มีข้อมูลสำหรับการเปิด-ปิดไฟ โดยมีข้อมูลจำเพาะดังปรากฏในตารางด้านล่าง

 
 
 
 
 
Share