ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร
ระบบควบคุมทรัพยากรอาคาร

ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2

• ลดปริมาณการใช้พลังงานและความจำเป็นในการบำรุงรักษาของร้านค้าปลีก
• ควบคุมระบบทรัพยากรอาคารทั้งหมดได้จากจุดเดียว พร้อมทั้งให้การควบคุมที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2

แพลตฟอร์ม Control Link™

• มาพร้อมกับการติดตั้งระบบจากโรงงาน ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ของคุณ
• ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและประสิทธิภาพการควบคุมที่เหนือกว่า เมื่อเชื่อมต่อกับระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
• ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ระบบควบคุมแบบปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV) 

• สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสบายภายในร้าน
• ลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน

 
 
 
 
 
Share