กระดานรวมข้อมูลทางเทคนิคของ อี2
กระดานรวมข้อมูลทางเทคนิคของ อี2

คู่มือเสริมสำหรับผู้ใช้งานอี2  การตั้งค่าตัวรวมสัญญาณแบบยืดหยุ่น
026-1620 ฉบับปรับปรุง 1 11-04-2009
คำแนะนำวิธีการตั้งค่าตัวรวมสัญญาณแบบยืดหยุ่นในอี2

เทคนิคควบคุมอินเตอร์เฟสอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) สำหรับอี2 รุ่น 2.40 ขึ้นไป
026-4122 ฉบับปรับปรุง 1 06-16-2008
คำแนะนะการเดินสายและการติดตั้งสำหรับอินเตอร์เฟส VSD

คู่มือการเดินสายอุปกรณ์ควบคุมอี2 ฉบับปรับปรุง
026-4125 ฉบับปรับปรุง 2 08-17-2007
คู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์สายดินฉบับปรับปรุง

วิธีการเดินสายอุปกรณ์ควบคุมอี2
026-1903 ฉบับปรับปรุง 2 06-20-2007
ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำการเดินสายฉบับปรับปรุง

คำอธิบายวิธีการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนในระบบควบคุมอี2
026-4214 ฉบับปรับปรุง 0 01-30-2007
การใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนในอาคารซึ่งใช้อี2 หลายเครื่อง

คู่มือการตั้งค่ากลุ่มแรงดูดในอี2
026-4120 ฉบับปรับปรุง 0 06-08-2006
กระดานรวมข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนกลุ่มแรงดูดใหม่

ระบบรองรับการควบคุมเคส CCB ในอี2 และการต่อเติม RMCC
026-4119 ฉบับปรับปรุง 0 04-05-2006
คำแนะนำการติดตั้ง E2 เข้ากับ RMCC ที่มี CCB ในตัวสำหรับช่าง

การติดตั้งรหัสใบอนุญาตอี2
026-4118 ฉบับปรับปรุง 1 07-03-2006
คำอธิบายการใส่รหัสใบอนุญาตที่ได้จากซีพีซีลงในอี2 เพื่อปลดล็อกคุณสมบัติที่ซื้อมา

การเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสเลนน็อกซ์ไอเอ็มซีเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมอาคารอี2 บีเอ็กซ์
026-4117 ฉบับปรับปรุง 3 07-03-2006

คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งานอี2 บีเอ็กซ์ที่เชื่อมกับเลนน็อกซ์ไอเอ็มซี (รุ่น 2.21 ขึ้นไป)

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย: การปรับค่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณระดับของเหลวของไอน์สไตน์/อี2 เพื่อป้องกันการหยุดทำงาน ของพัดลมระบายอากาศเนื่องจากเซ็นเซอร์เปิด
026-4116 ฉบับปรับปรุง 0 03-24-2005
อธิบายปัญหาด้านความปลอดภัยที่สำคัญในการใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณระดับของเหลว การใช้ค่าอัตโนมัติของไอน์สไตน์/อี2 จะส่งผลให้อุปกรณ์แปลงสัญญาณระดับของเหลวอ่านค่า เปิด เมื่อมีระดับความเข้มข้นสูงและส่งผลให้พัดลมระบายอากาศ ในอุปกรณ์ควบคุมเซ็นเซอร์อนาล็อกหยุดทำงาน

การถอดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายอี2 ก่อให้เกิดปัญหา (เครือข่ายย่อย 129)
026-4115 ฉบับปรับปรุง 0 03-11-2005
กระดานข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอธิบายถึงปัญหาเครือข่ายย่อย 129 ที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ควบคุมถูกปลดเมื่อถอดออกจากรายการอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายอี2

การติดตั้งสเต็ปเปอร์วาล์วอัลโค ESR12 ในไอน์สไตน์และอี2
026-4113 ฉบับปรับปรุง 0 12-16-2003
กระดานรวมข้อมูลทางเทคนิคอธิบายหลักการของค่าอัตโนมัติสูงสุด 500 สเต็ปในการตั้งค่าสเต็ปสำหรับวาล์วอัลโค (โฟลว คอนโทรลส์)  ESR12 ที่มีทั้งหมด 800 สเต็ป

การเดินระบบอี2/ไอน์สไตน์ด้วยกำลังไฟ 208VAC
026-4111 ฉบับปรับปรุง 0 10-16-2003
กระดานข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอธิบายถึงการใช้กำลังไฟ 208VAC สำหรับอี2 เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ เมื่อต่อไฟ 208V กับเครื่องแปลง 240V ของเรา

การตั้งค่าซอฟต์แวร์ ESR8
026-2605 ฉบับปรับปรุง 0 07-19-1999
คำอธิบายสรุปขั้นตอนการตั้งค่าและทดสอบการใช้งานระบบ ESR8 ในไอน์สไตน์ ซึ่งรวมถึงเอกสาร 026-2903 คำแนะนำการติดตั้ง ESR8

ความเข้ากันได้ระหว่างอี2 และอัลตราไซต์ เวอร์ชั่นส์
026-4305 ฉบับปรับปรุง 2 04-23-20078
สรุปความเข้ากันได้ระหว่างอี2 และอัลตราไซต์ เวอร์ชั่นส์

การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ควบคุมอี2 ด้วยอัลตราไซต์32
026-4306 ฉบับปรับปรุง 0 8-17-2007
คำแนะนำวิธีการใช้อัลตราไซต์32 เพื่อปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ควบคุมอี2

ปรับปรุงเฟิร์มแวร์อี2 ตั้งแต่รุ่น2.01F01 ลงไป ด้วยรุ่น 2.06F01 ขึ้นไป
026-4304 ฉบับปรับปรุง 2 10-17-2004

อธิบายขั้นตอนที่จำเป็นในการปรับปรุงอี2 รุ่นก่อนหน้า 2.06 ให้เป็นรุ่น 2.06 ขึ้นไป

 
 
 
 
 
Share