บีเอ็กซ์
บีเอ็กซ์ (ระบบควบคุมอาคาร)

ควบคุมดังใจนึก
อุปกรณ์ควบคุมรุ่น อี2 บีเอ็กซ์ นั้นง่ายต่อการใช้งาน เพียงเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับเครื่องปรับอากาศภายนอก (RTU) แต่ละเครื่องเท่านั้น โดยอุปกรณ์นี้ถูกตั้งมาให้ทำการควบคุมตามค่าอุณหภูมิที่อ่านได้เฉพาะจุด คุณสามารถกำหนดบริเวณที่ จะทำความร้อนหรือทำความเย็นได้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน และปรับหมุนระดับ การทำความร้อนหรือทำความเย็น เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด โดยที่ยังสามารถคงอุณหภูมิและความชื้นให้ตรงตาม ค่าที่ตั้งไว้ได้อย่างแม่นยำ

การตรวจสอบพลังงาน
อี2 บีเอ็กซ์ ช่วยเพิ่มความสบายในอาคารให้ถึงขีดสุด ในขณะที่ลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเช่นกัน ด้วยอี2 บีเอ็กซ์มาพร้อมกับเครื่องควบคุมและตรวจสอบในตัวซึ่งสามารถปรับรับความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงบันทึก การใช้พลังงานอย่างละเอียดที่จะช่วยคุณตรวจจับแนวโน้มและใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมแสงสว่าง
ผลของการผสมผสานระหว่างตารางเวลา เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่างและปุ่มปิด อี2 บีเอ็กซ์จึงสามารถบ่งบอกได้อย่างง่ายดาย ว่าแสงไฟของคุณสว่างพอหรือไม่ ช่วยปรับแสงให้เหมาะกับความต้องการ และช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาปิดได้ เพียงกดปุ่ม ไฟดวงที่กำหนดก็จะดับลงและติดอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้

การทำงานร่วมกัน
เทคโนโลยีของอี2 บีเอ็กซ์ ทำให้อุปกรณ์สามารถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้ทั้งหมด ตั้งแต่อุปกรณ์ทำความเย็น และปั๊มแก็สไปจนถึงระบบชะล้างและระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องปรับอากาศภายนอก Even Lennox® หรือระบบ HVAC Echelon®สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยอุปกรณ์ควบคุมเพียงตัวเดียว

HVAC และคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ)
อี2 บีเอ็กซ์ มีประสิทธิภาพพอๆ กับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารของระบบ HVAC ซึ่งนับเป็น ก้าวสำคัญในการเทียบเคียงมาตรฐาน ASHRAE  ระบบอันทันสมัยของอี2 บีเอ็กซ์ จะทำการดึงและปรับอากาศจากภายนอก ในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น ช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

คุณประโยชน์ของ "ระบบอัจฉริยะ"
นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น Emerson ขอเสนออีกระบบของเราที่จะช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาประจำปีได้ นั่นก็คือสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ อินเตอร์เฟสใหม่ซึ่งร่วมออกแบบโดยบริษัท เลนน็อกซ์ อินดัสทรีส์ จำกัด จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศภายนอกสำหรับอาคารพาณิชย์ เลนน็อกซ์ สามารถเชื่อมต่อกับอี2 บีเอ็กซ์ได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งค่าและเรียกดูรหัสความผิดพลาดกว่า 100 รายการได้อย่างง่ายดาย คุณจะไม่ต้องสับสนกับ อุปกรณ์ควบคุมลิขสิทธิ์ซึ่งใช้รหัสความผิดพลาดเฉพาะ และไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างเพื่อตั้งค่าเครื่อง HVAC ใหม่อีกต่อไป


อ่าน คู่มือผู้ใช้ของอี2 การตั้งโปรแกรมรายละเอียดและคำแนะนำการติดตั้ง

 
 
 
 
Share