ขนาดการทำความเย็นแปรผันสำหรับอุณหภูมิปานกลาง
ขนาดการทำความเย็นแปรผันสำหรับอุณหภูมิปานกลาง
ชุดคอยล์ร้อนสำหรับอุณหภูมิปานกลาง Copeland Scroll™ ซีรี่ส์ ZXD แบบขนาดการทำความเย็นแปรผันพร้อมระบบควบคุมดิจิตอลจาก Emerson Climate Technologies ใช้ตัวควบคุม EC2-552 ซึ่งจะทำการประเมินภาระการทำงานตามเวลาจริง และควบคุมระดับการทำงานโดยการปรับอัตราการโมดูเลทในรูปแบบดิจิตอล ตัวควบคุมนี้ยังมีระบบป้องกันพื้นฐาน ซึ่งรวมไปถึงการตัดการทำงานเมื่อมีอุณหภูมิด้านจ่ายสูงเกินไป ตัวควบคุม EC2 จะแสดงทั้งแรงดันที่ด้านดูด อุณหภูมิระเหยอิ่มตัวซึ่งขึ้นอยู่กับแรงดันด้านดูด อัตราการโมดูเลท และอุณหภูมิท่อจ่าย นอกจากนี้ EC2 ยังมีอินเตอร์เฟสแบบสั่งงานด้วยตนเองและแบบผ่านเว็บ ซึ่งใช้สำหรับกำหนดพารามิเตอร์เริ่มต้นเมื่อเริ่มระบบอีกด้วย
 
ชุดคอยล์ร้อนสำหรับอุณหภูมิปานกลาง Copeland Scroll™ ซีรี่ส์ ZXD แบบควบคุมด้วยระบบดิจิตอลใช้เทคโนโลยี Digital Scroll ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว ช่วยให้ระบบสามารถปรับขนาดการทำงานสำหรับช่วงอุณหภูมิปานกลางได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้
 
 
 
 
 
Share