เทคโนโลยีปรับความเย็น
เทคโนโลยีปรับความเย็น

คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll Digital™ ใช้สโครลแนวดิ่งเพื่อทำการปรับความเย็นโดยบังคับให้สโครลแยกจากกัน ทำให้หยุดบีบอัดสารทำความเย็นได้โดยไม่ต้องหยุดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แต่อย่างใด ในสภาวะ “ไร้โหลด” นี้ การทำความเย็น ของคอมเพรสเซอร์จะเป็นศูนย์ ตรงกันข้ามเมื่อสโครลเข้าสู่สภาวะ "โหลด" การทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์จะอยู่ที่ 100% สโครลจะถูกแยกออกจากกันเป็นช่วงๆ (15 วินาที) เพื่อให้ได้การทำงานของคอมเพรสเซอร์เฉลี่ยตามอัตราส่วนของเวลา การโหลดและไร้โหลด ซึ่งจะช่วยให้คอมเพรสเซอร์สามารถการปรับค่าการทำความเย็นได้ไม่จำกัดระหว่าง 10% - 100%.


ข้อดี

• ความสามารถในการปรับความเย็น: ความสามารถในการจับค่าการทำงานที่แม่นยำที่สุดทำให้สามารถปรับค่า การทำความเย็นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10% -100%  ซึ่งรับเป็นช่วงการปรับค่าการทำความเย็นที่กว้างที่สุดแล้ว ในขณะนี้
• ปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน: น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความเร็วรอบมอเตอร์
• ปัญหาการจัดการน้ำมัน: น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วคงที่
• ประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพระบบสูงได้มาจากการปรับค่าการทำงานให้เหมาะสมกับอุปสงค์การทำความเย็น/ ความร้อน
• การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมอุณภูมิได้ราบรื่นและแม่นยำ ช่วยจำกัดความผันผวนของค่าที่ตั้ง
• การควบคุมความชื้น: การควบคุมความชื้นได้ราบรื่นและแม่นยำ ช่วยจำกัดความผันผวนของค่าที่ตั้ง

 
 
 
 
Share