ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ถือเป็นหัวใจสำคัญของสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ซอฟต์แวร์ ProAct™ ของ Emerson คือเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกมีเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบทรัพยากรอาคารต่างๆ โดยเปรียบเทียบทั้งกับภายในองค์กรและกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ระบบจัดการการแจ้งเตือน
• สามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือนได้ครอบคุลมทั้งองค์กรเพื่อหาว่าร้านค้าสาขาใดที่มีการแจ้งเตือนบ่อยที่สุด ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

การบริหารความยั่งยืนและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
• เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสามารถบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วัดและบริหารการใช้น้ำยาทำความเย็น รวมถึงเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงสุด
• ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อบัญญัติและข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งเจ้าหน้าที่
• เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียกใช้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับคำสั่งงานต่างๆ ได้พร้อมกันทีละหลายรายการเมื่อทำได้
• ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา ลดระยะเวลาหยุดการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

การตรวจสอบยืนยันค่ากำหนด
• ติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่ากำหนด ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นเมื่อค่ากำหนดมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียกคืนค่าที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นค่ามาตรฐานได้

บริการด้านทรัพยากรอาคารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ตรวจสอบการเรียกขอบริการด้านทรัพยากรอาคาร เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษาของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตอบสนองความต้องการพลังงานของผู้ใช้
• ช่วยผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกในการเข้าร่วมโครงการตอบสนองความต้องการพลังงานของผู้ใช้จากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ

พลังงาน
• ตรวจสอบการใช้พลังงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อหาว่าร้านค้าหรือพื้นที่ใดที่ใช้พลังงานมากที่สุด
• มีการวิเคราะห์ด้านการเงินเพื่อให้สามารถทราบได้ว่าผู้ให้บริการด้านพลังงานรายใดที่มีความคุ้มค่าที่สุดภายในเขตพื้นที่นั้นๆ

การบำรุงรักษาตามสภาพ
• ระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ แบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถคาดการณ์ข้อผิดพลาดต่างๆ ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เช่น อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ การรั่วอย่างช้าๆ ของน้ำยาทำความเย็น หรือสภาพการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
• ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

 
 
 
 
Share