บริการ
บริการ

Emerson มีบริการหลากหลายที่ช่วยสนับสนุนสถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ตั้งแต่การออกแบบทรัพยากรอาคาร การทดสอบและปรับแต่งระบบ การจัดการโครงการ และการตรวจสอบทรัพยากรอาคาร บริการทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถใช้ทรัพยากรอาคารของตนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ


การทดสอบและปรับแต่งระบบ
บริการทดสอบและปรับแต่งระบบที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วของ Emerson เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งอาคารใหม่และอาคารที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว เนื่องจาก Emerson ไม่เคยนำเสนอบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบและการให้การรับรอง ดังนั้น คุณจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการของเราเป็นอิสระจากบริษัทภายนอก

การจัดการโครงการ
ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกมากว่า 20 ปี Emerson มีประสบการณ์พร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการวางแผน การดัดแปลงแก้ไขตัวอาคาร และการดำเนินโครงการก่อสร้างใหม่ สำหรับเครือข่ายร้านค้าปลีกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประสิทธิภาพในการทำงานของเราหมายถึงความสำเร็จของโครงการด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ค้าปลีกประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และสามารถทุ่มเวลาให้กับปัญหาอื่นๆ ที่เร่งด่วนกว่าได้ ส่งผลให้คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว

การตรวจสอบทรัพยากรอาคาร
แทนที่จะจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่จะต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดปีด้วยตนเอง ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำนวนมากเลือกที่จะใช้บริการศูนย์ควบคุมกลางของ Emerson ในการติดตามตรวจสอบการแจ้งเตือนและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกให้บริการ

 
 
 
 
Share