ภาพรวม
ภาพรวม

สถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ของ Emerson เป็นการผสมผสานระหว่างบริการ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรที่ให้ข้อมูลในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

Intelligent Store จาก Emerson คือคำตอบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการ ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถเข้าถึงทรัพยากรอาคารต่างๆ ทั้งหมดภายในเครือข่ายได้จากจุดเดียว เป็นครั้งแรกที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสามารถทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการใช้งานและการบำรุงรักษาทรัพยากรอาคารประกอบด้วยอะไรบ้าง และด้วยการสนับสนุนจากเรา ผู้ค้าปลีกจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าควรลงทุนในส่วนใดและเมื่อใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวใจสำคัญของสถาปัตยกรรม Intelligent Store คือผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกจาก Emerson ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบบริหารจัดการทรัพยากรอาคารไปจนถึงอุปกรณ์อัจฉริยะ สถาปัตยกรรม Intelligent Store ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลที่ดีขึ้น และทำให้ระบบ HVAC ระบบทำความเย็น และระบบแสงสว่างของผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรม Intelligent Store คือโซลูชั่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด Emerson เข้าใจดีว่าผู้ประกอบการแต่ละรายและอาคารแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกัน และนี่คือเหตุผลที่สถาปัตยกรรม Intelligent Store สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่มีขีดจำกัด พร้อมด้วยโซลูชั่นในแต่ละส่วนที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่สร้างขึ้นใหม่ หรือการดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว สถาปัตยกรรม Intelligent Store จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการได้อย่างคาดไม่ถึง

 
 
 
 
Share