ฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์

เพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้สูงสุด โซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกยังมีระบบฮาร์ดแวร์ซึ่งจะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสถานประกอบการได้ ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2 ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีก สามารถช่วยคุณจัดการได้ทั้งระบบทำความเย็น ระบบ HVAC รวมไปถึงระบบแสงสว่างสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตได้ จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์การประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ นอกเหนือจากระบบควบคุมที่ล้ำสมัยแล้ว Emerson ยังมีอุปกรณ์อัจฉริยะอีกหลากหลายรูปแบบให้เลือก :

 
ระบบจัดการทรัพยากรอาคาร E2
Control Link
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
คอมเพรสเซอร์

 
 
 
 
Share