ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื้องต้น

• การใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
• ภาระการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่าย
• สินค้าเน่าเสีย


จากเพียงแค่สามเหตุผลดังกล่าว ผู้ค้าปลีกต้องสูญเสียรายได้ถึงประมาณปีละกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

สถาปัตยกรรม Intelligent Store™ ของ Emerson เป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงรูปแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถจัดการและใช้งานระบบอุปกรณ์และอาคารของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาปัตยกรรม Intelligent Store นำเจ้าของธุรกิจไปสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลที่แม่นยำและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกจึงสามารถตัดสินใจเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างมั่นใจ Intelligent Store ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลสนับสนุน ไม่ใช่การคาดคะเนแบบวันต่อวันอีกต่อไป

ทรัพยากรที่จำกัดและแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Intelligent Store ของ Emerson กรุณาติดต่อฝ่ายขายของเราได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 800-527-6978 หรือทางอีเมลล์ IntelligentStore@EmersonClimate.com

 
 
 
 
Share