ระบบปรับอากาศรถไฟ
ระบบปรับอากาศรถไฟ

เมื่อประเทศจีนตัดสินใจขยายโครงสร้างพื้นฐานรางรถไฟ การทางรถไฟและผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรถไฟได้ไว้วางใจเลือกใช้ คอมเพรสเซอร์สโครล Copeland®  ของ Emerson Climate Technologies Emerson รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการตัดสินใจ เลือกโคปแลนด์สโครลอย่างเป็นเอกฉันท์ จากมาตรฐานสมรรถภาพและความทนทานของโคปแลนด์สโครลสำหรับเครื่อง ปรับอากาศรถไฟที่เชื่อถือได้เสมอมา

Emerson ได้พัฒนาสโครลสำหรับการใช้ในงานขนส่งโดยเฉพาะขึ้นมา ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำและฝุ่นอย่างครบถ้วน สโครลแนวราบ Copeland® ให้สมรรถนะที่ดีกว่าและสามารถตอบโจทย์ข้อจำกัดส่วนสูงของรถไฟใต้ดินซึ่งต้องวิ่งในอุโมงค์ ได้

Emerson ยังเพิ่มทางเลือกด้วย วาล์วลดความดัน แบบแยกส่วนที่มาพร้อมกับชิ้นส่วนที่สับเปลี่ยนได้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานบน ยานพาหนะ (ชุด T-series และ HF series)  อุปกรณ์กรองและดูดความชื้น EK ช่วยปกป้องเครื่องจากความชื้นและการปนเปื้อน ได้อย่างยาวนาน

 
 
 
Share